Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Energie
     
Energie
Kies een indicator
Energiegebruik en -kosten - Land- en tuinbouw

Netto-energiegebruik daalt sterk
19-12-2016

Na een aantal jaren van een dalend netto-energiegebruik in de land- en tuinbouw bleef het niveau in 2013 nagenoeg gelijk aan het niveau van 2012 om in 2014 fors te dalen. De Nederlandse land- en tuinbouw gebruikte in 2014 netto zo’n 120 PJoule aan energie. Land- en tuinbouwbedrijven wekken naast de productie van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling (wkk) in de glastuinbouw ook steeds meer energie zelf op met behulp van windmolens en zonnepanelen. Dit is deels voor eigen gebruik en deels voor verkoop. Voor elektriciteit is de land- en tuinbouw sinds 2006 netto leverancier al neemt de productie de laatste jaren sterk af.

De glastuinbouw is binnen de land- en tuinbouw de belangrijkste afnemer van energie. Ruim 80% van het energiegebruik vindt plaats in de glastuinbouw. Het overgrote deel hiervan is aardgas. Waar het aardgas in het verleden vooral werd gebruikt voor het verwarmen van kassen, wordt het nu ook gebruikt om elektriciteit op te wekken middels warmtekrachtkoppeling (wkk). Door de toename van het opgestelde vermogen van wkk's is de glastuinbouw in de loop van de tijd netto elektriciteitleverancier geworden. De laatste jaren is er echter sprake van een dalende elektriciteitsproductie en dalend verbruik van aardgas in de glastuinbouw.

In de overige sectoren worden elektriciteit en aardgas gebruikt voor onder andere verlichten, verwarming van stallen en het koelen van producten. Een relatief beperkt aandeel van het energiegebruik wordt gebruikt als brandstof voor landbouwwerktuigen (diesel). Hierbij moet worden opgemerkt dat dit uitsluitend het directe energiegebruik betreft. Het indirecte energiegebruik dat nodig is voor het produceren en transporteren van bijvoorbeeld krachtvoer en kunstmest zijn niet in onderstaande figuur opgenomen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven