Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Akkerbouwbedrijven sluiten 2017 positiever af dan vorig jaar
31-1-2018

In de laatste twee maanden van 2017 nam het saldo op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven toe. In december steeg het saldo met bijna 20.000 euro. De ontvangsten in deze periode bestaan onder andere uit opbrengsten voor gewassen en de betaling van RVO (uitbetaling betalingsrechten vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)). De ontvangsten waren voldoende om af te lossen op leningen en het spaarsaldo te verhogen. Het eindsaldo op de rekening-courant in december 2017 was ongeveer 6.000 euro hoger dan een jaar eerder. Over heel het jaar 2017 gezien bleven de gewasopbrengsten wat achter, maar daalden ook de kosten. Een voorbeeld hiervan zijn de energiekosten, doordat er meer stroom wordt geproduceerd. Overschrijvingen van de rekening-courant naar een spaarrekening worden in deze weergave als afschrijvingen op de rekening-courant gezien. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.


Merendeel bedrijven sluit jaar af met verbeterde rekening-courantpositie
Er bestaan tussen akkerbouwbedrijven grote verschillen in de ontwikkeling van het saldo op de lopende rekening. In het vierde kwartaal nam het aandeel bedrijven waarvan het saldo meer dan 2.500 euro hoger was dan het jaar ervoor, elke maand verder toe. Eind december was er op minder dan 30% van de bedrijven een daling van het saldo op de lopende rekening van meer dan 2.500 euro ten opzichte van het jaar ervoor.


Minder bedrijven in het rood dan in derde kwartaal
In het vierde kwartaal van 2017 stond de lopende rekening van ongeveer 25% van de bedrijven in de rode cijfers. Dit is iets minder dan in het derde kwartaal. Daartegenover heeft 40% van de bedrijven een saldo van meer dan 25.000 euro. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van het derde kwartaal toen ongeveer een kwart van de bedrijven dit saldo had en ook ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 (33% van de bedrijven). Een laag saldo betekent niet automatisch dat het bedrijf betalingsproblemen heeft. Het saldo kan laag zijn, omdat er bijvoorbeeld geld naar een spaarrekening is geboekt.


Aandeel bedrijven met een tekort van meer dan 50.000 euro daalt
De veranderingen in aandelen van de bedrijven per klasse kunnen soms relatief klein zijn. Dit wil niet zeggen dat de situatie per bedrijf niet sterk kan verschillen. Onderstaande figuur toont hoe akkerbouwbedrijven tussen de perioden van de ene naar de andere klasse verschuiven. Van de bedrijven die in het derde kwartaal meer dan 50.000 euro rood stonden, heeft ongeveer de helft het saldo weten op te krikken. Toch blijft het overgrote deel van deze bedrijven ook in het vierde kwartaal nog in de min staan. Aan de andere kant staan de bedrijven die in het derde kwartaal op meer dan + 25.000 euro stonden. Van deze groep zakken maar enkele bedrijven terug tot onder de nul in het vierde kwartaal.


Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven