Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Akkerbouwbedrijven in 2017 meer liquide dan jaar eerder
1-11-2017

De rekening-courant positie op akkerbouwbedrijven is in 2017 beter dan het jaar ervoor. Met name in de periode februari tot en met mei was het saldo op de bank gemiddeld duidelijk hoger dan in het voorgaande jaar. In oktober 2016 werd het minimum bereikt. Daarna nam het saldo flink toe door uitbetaling van bedrijfstoeslagen (december) en de ontvangsten voor de gewassen (februari en maart). In april 2017 was het saldo het hoogst om vervolgens te zakken vanwege de uitgaven voor de teeltwerkzaamheden. In juli zijn de afschrijvingen het grootst. Er zijn dan grote uitgaven voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en brandstoffen. Overschrijvingen van de rekening-courant naar een spaarrekening worden in deze weergave ook als afschrijvingen gezien. 


De ontwikkeling van de stand op de lopende rekening is een resultante van bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privé-uitgaven zijn verwerkt. De verandering van het saldo op de lopende rekening ten opzichte van het jaar ervoor is vrij stabiel. Elke maand heeft ongeveer 50% van de bedrijven een positief verschil van meer dan 2.500 euro in banksaldo ten opzichte van het jaar ervoor. Ongeveer 40% realiseert een 2.500 euro lager saldo.

Derde kwartaal: saldo neemt af
In het derde kwartaal neemt het rekening courant saldo over het algemeen af. Dit is ook te zien in de verdeling van de bedrijven naar saldo. In het derde kwartaal zijn er minder bedrijven die 25.000 euro of meer op de rekening hebben staan dan het kwartaal ervoor. Het aandeel bedrijven met meer dan 50.000 euro negatief is juist toegenomen.

Meeste bedrijven houden positief saldo in tweede kwartaal ook in derde kwartaal vast
Onderstaande figuur geeft zicht op de de verandering van het rekening-courantsaldo. Aan het eind van het tweede kwartaal had 32% van de bedrijven meer dan 25.000 euro op de lopende rekening. Voor de helft van deze bedrijven was dat saldo ook aan het eind van het derde kwartaal nog aanwezig. Twintig procent van de bedrijven met meer dan 25.000 euro in het tweede kwartaal, zag het saldo omslaan naar een negatief saldo. Aan de andere kant gold dat voor 91% van de bedrijven die in het twee kwartaal meer dan 50.000 euro rood stonden, het saldo in het derde kwartaal nog steeds meer dan 50.000 euro negatief was.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Reserach, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven