Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Resultaten per m2 glas - Glasgroententeelt

Glasgroenteresultaten per vierkante meter licht gedaald
19-12-2016

In 2016 is voor glasgroentetelers zowel het gemiddelde nettobedrijfsresultaat als het inkomen uit bedrijf lager dan in 2015. In vergelijking met de periode voor 2015 liggen de resultaten nog steeds op een hoog niveau. Zowel de opbrengsten uit producten als energie gingen in 2016 omlaag. Ook de kosten per m2 waren lager maar de opbrengsten daalden sterker.

Opbrengsten
De gemiddelde totale opbrengst op een glasgroentebedrijf neemt in 2016 af met een kleine 4 euro per m2. Bij tomaten-, paprika- en komkommerbedrijven daalden en bij overige glasgroentenbedrijven stegen de totale opbrengsten per m2. Bij tomatenbedrijven is de opbrengst per m2 traditioneel gezien het hoogste door aanvullende opbrengsten uit verpakkingen en energie. Dit jaar vielen bij tomaten de energieopbrengsten lager uit en waren ook de opbrengsten van het product per m2 lager. Omdat bij komkommerbedrijven de productopbrengsten nog licht stegen en de daling van de energiekosten niet zo sterk doorwerkten, hebben komkommerbedrijven dit jaar naar verwachting de hoogste m2 opbrengst. Hoewel de lagere opbrengsten uit energie bij elk bedrijfstype van invloed waren, hadden de paprika- en tomatenbedrijven hier het meeste last van per m2.


Kosten
De kosten per m2 vertonen al twee jaar op rij een dalende lijn. Twee kostenposten zijn hier voor verantwoordelijk. Dat zijn de energiekosten en de berekende rentekosten. De energiekosten daalden tussen 2015 en 2016 met 2,70 euro per m2 op een glasgroentebedrijf. Terwijl de berekende rente nog 0,20 euro per m2 afnam. De stijging van de kosten voor arbeid, afschrijvingen en uitgangsmateriaal van gezamenlijk nog geen 0,50 euro zorgden er per saldo voor dat de totale kosten met 2,50 euro per m2 daalden. De afschrijvingen daalden de afgelopen jaren ook. Maar naar verwachting gaan deze in 2016 weer toenemen door de goede resultaten van de afgelopen twee jaren. Hierdoor is er voorzichtig weer meer ruimte voor investeringen. Bij alle bedrijfstypes vindt dezelfde ontwikkeling plaats. Het kostenniveau is echter verschillend.


Resultaten
Zowel het nettobedrijfsresultaat als het inkomen uit bedrijf per vierkante meter neemt in 2016 af. De daling is veroorzaakt door lagere productprijzen, komkommer en aardbeien uitgezonderd. Komkommerbedrijven kenden opnieuw recordresultaten. Naar verwachting stijgt hier het nettobedrijfsresultaat naar ruim 15 euro per m2. Het inkomen uit bedrijf komt uit op bijna 18 euro per m2. Deze resultaten staan tegenover de magere resultaten in de periode 2010-2014. Hoewel voor paprika het inkomen uit bedrijf als het nettobedrijfsresultaat daalde, blijven beide kengetallen op een hoog niveau. Bij paprika daalde het inkomen uit bedrijf beperkt naar bijna 11,80 euro per m2. Het nettobedrijfsresultaat is met 14,50 euro ook nog zeker acceptabel te noemen, gezien eerdere jaren. Bij tomaten zijn het inkomen uit bedrijf en het nettobedrijfsresultaat net iets hoger dan in 2014 met respectievelijk 6 en 7 euro per m2. Het is wel duidelijk minder dan in 2015. Overige glasgroentebedrijven zijn het meest stabiel en laten al vijf jaar op rij, hoewel beperkt, een verbetering van deze bedrijfsresultaten zien. De figuur laat overigens het negatieve effect van de EHEC-crisis in 2011 duidelijk zien.
   


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven