Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Particuliere bosbedrijven

Resultaten bosbedrijven 2014 opnieuw positief
7-11-2016

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2014 opnieuw een positief resultaat geboekt: 39 euro per ha bos tegenover 24 euro in 2013. Tegenover elke 100 euro kosten stond 114 euro aan opbrengsten. Het gunstige resultaat in 2014 is in hoofdzaak te danken aan de hoge houtprijs in combinatie met een behoorlijk oogstvolume.


Vanaf 2006 zijn vooral door de stijging van de houtprijzen de meeste jaren met een plus afgesloten. In de laatste vijf jaar (2010–2014) is een positief resultaat behaald van gemiddeld 28 euro per ha per jaar, tegenover een verlies van 64 euro per ha per jaar in de periode 2001–2005. Ook in de jaren daarvoor waren de gemiddelde opbrengsten onvoldoende om de gemiddelde kosten te dekken. 

Opbrengsten
De gemiddelde hoge opbrengst in 2014 is te danken aan de houtopbrengst, die, evenals in 2013, uitkwam boven het vorige topjaar 2011. De gemiddelde houtprijs en oogstvolume handhaafden zich in 2014 op het niveau van het jaar daarvoor. De beheersubsidie – een bijdrage van de overheid voor het reguliere beheer – is verder gedaald. Dat heeft te maken met de (geleidelijke) overstap naar een nieuw subsidiestelsel: van de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN) als onderdeel van het Programma Beheer naar het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De beheersubsidie voor productiebos is in de nieuwe regeling veel lager dan in de oude.Kosten
De gemiddelde kosten voor het bosbeheer kwamen in 2014 uit op 273 euro per ha bos, ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de twee voorgaande jaren. Tegenover de daling van de kosten voor de post ‘Beheer, leiding en toezicht’ staan iets hogere kosten voor ‘Arbeid uitvoerend’ (door eigenaar en medewerkers). De grotere houtoogst na 2005 ging gepaard met hogere kosten voor arbeid (met name van eigenaar en medewerkers), werktuigen en grondstoffen. De gemiddelde kosten zijn gestegen van ongeveer 240 euro per jaar tussen 2001 en 2005 naar 266 euro per ha in de jaren 2006–2014. Deze beperkte stijging is mede te danken aan de verlaging van de kosten voor heffingen en verzekeringen, van ruim 30 euro per jaar in de jaren vóór 2009 tot 12 euro per jaar in de jaren erna. Het ging hierbij om een sterke vermindering van de waterschapslasten (van gemiddeld ongeveer 20 euro per ha) door de invoering van het nieuwe heffingenstelsel in 2009.


Resultaten naar regioKies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bekijk de tabellen met specificatie van de resultaten van de bosbedrijven in BINternetMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven