Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Leghennenhouderij

Rentabiliteit leghennen gedaald
19-12-2016


De rentabiliteit is in 2016 gedaald naar 97% door lagere opbrengsten. Dat is 5 procentpunten lager dan in 2015.


De totale opbrengsten (vooral consumptie-eieren) worden in 2016 5% lager geraamd en de betaalde kosten stijgen licht door de grotere bedrijfsomvang. De grootste kostenpost is voer dat 3% goedkoper is dan in 2015, maar door meer leghennen zijn de totale voerkosten per bedrijf wel iets hoger. Er blijft in 2016 ook een vergoeding over voor de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen. In de slechte jaren 2011 en 2013 waren de opbrengsten zelfs te laag om alle betaalde kosten te kunnen afdragen.


De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is groot. Meer dan 20% van de bedrijven behaalde zelfs in het topjaar 2009 geen kostendekkend resultaat (< 100%). In het voorgaande jaar 2015 was de gemiddelde kostendekking 102%. Daarbij had 20% van de bedrijven een rentabiliteit van minder dan 81% en 20% van de bedrijven had een rentabiliteit hoger dan 113%. Voor 2016 worden grotere verschillen verwacht omdat bedrijven die eieren voor de vrije markt produceren hard worden geraakt door de prijsdaling. Terwijl bedrijven met contractprijzen zelfs een rentabiliteitsverbetering tegemoet kunnen zien dankzij de afgesloten contracten vorig jaar.

 
De totale bedrijfseconomische kosten per bedrijf zijn sinds 2001 meer dan verdubbeld. Dat komt vooral door de grote toename van het aantal leghennen per bedrijf (+70%) en de bijna 40% hogere voerprijs dan in 2001. Dankzij de verbetering van de dierproductiviteit zijn de productiekosten per kg ei minder sterk gestegen. Door de smalle marges in de legsector hebben kleine veranderingen in de prijzen van eieren en voer wel grote gevolgen voor de rentabiliteit.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven