Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Rentabiliteit - Akkerbouw

Rentabiliteit akkerbouw neemt licht af
19-12-2016

Doordat de berekende plus betaalde kosten voor het jaar 2016 hoger worden geraamd en de opbrengsten voor het oogstjaar 2016 lager, neemt naar verwachting de rentabiliteit af tot 95%. Bij de berekening van de rentabiliteit worden naast betaalde ook berekende kosten voor arbeid en vermogen meegenomen. Een rentabiliteit onder de 100% betekent dat de arbeidsinzet van de ondernemer en de inzet van eigen vermogen niet worden beloond volgens marktconforme criteria.


De spreiding in rentabiliteit tussen bedrijven is aanzienlijk. Bij een geraamde gemiddelde rentabiliteit van 95% realiseert 20% van de bedrijven een rentabiliteit van minder dan 69%. Aan de andere kant realiseert 20% van de bedrijven een rentabiliteit van minimaal 104%. Het totale kostenniveau is sinds 2001 bijna verdubbeld, mede doordat bedrijven groter worden. Doordat de opbrengsten ook fors zijn toegenomen blijft de rentabiliteit op peil. De berekende kosten voor vermogen stegen tot 2007 als gevolg van groei van de bedrijven en waardevermeerdering van de grond. In de periode daarna daalden deze kosten weer door een daling van de rentevoet.


Rentabiliteit hoger voor grotere bedrijven
Grotere bedrijven scoren gemiddeld een hogere rentabiliteit dan kleinere bedrijven. Dit geldt zowel in financieel goede als in minder goede jaren. In jaren waarin de gemiddelde rentabiliteit wat lager was, is dit schaaleffect beduidend kleiner dan in jaren met een hogere rentabiliteit. In jaren met een relatief lage rentabiliteit waren de saldi van de belangrijke gewassen laag. De grote bedrijven zaten in die jaren met grote hoeveelheden product die tegen lage (soms zelfs negatieve) marges verkocht moesten worden.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven