Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Varkenshouderij

Opbrengsten varkensbedrijven stijgen gemiddeld 25%
19-12-2016


Voor 2016 zijn de totale opbrengsten op het gemiddelde varkensbedrijf een kwart hoger geraamd op 945.000 euro door hogere opbrengstprijzen. Er zijn wel verschillen in ontwikkeling en niveau tussen de onderliggende groepen varkensbedrijven doordat de opbrengstprijzen van biggen en vleesvarkens niet even sterk stijgen.


De totale opbrengsten op het gemiddelde varkensbedrijf zijn voor 2016 een kwart hoger geraamd op 945.000 euro, waarvan een deel door verdergaande schaalvergroting. Het prijspeil van de opbrengsten is gemiddeld 17% gestegen. Dat is vooral veroorzaakt door hogere vleesvarkensprijzen als gevolg van een aantrekkelijker afzet naar Azië, met China als belangrijk bestemmingsland. Het aanbod van varkensvlees was in het eerste halfjaar nog groter, maar nam in de tweede halfjaar af. De vraag naar biggen vanuit Duitsland en andere EU-lidstaten bleef gedurende het verslagjaar goed doorlopen waardoor de biggenprijzen in 2016 gemiddeld 32% hoger zijn.

Door schaalvergroting, vooral omdat bedrijven stoppen, werd in de afgelopen decennia de productie per bedrijf verhoogd. De gemiddelde opbrengsten van varkensbedrijven zijn in de periode 2011-2013 vooral gestegen door hogere opbrengstprijzen in combinatie met de voortdurende schaalvergroting. Het gemiddelde varkensbedrijf heeft in 2016 wel ruim 40% meer vleesvarkens en zeugen dan in 2010. In 2014 en 2015 waren de opbrengsten per bedrijf sterk gedaald door lagere opbrengstprijzen van vleesvarkens en biggen. In 2016 zijn de opbrengsten vooral gestegen dankzij meer een duurdere afzet naar China. Door slechte resultaten in de afgelopen jaren en forse milieumaatregelen zijn veel Chinese varkensbedrijven gestopt waardoor een tekort aan varkensvlees is ontstaan. De VS heeft nu weliswaar het nadeel van een dure dollar, maar de afzet vanuit de VS naar Oost-Azië is groeiende. De toekomst zal uitwijzen hoe structureel Azië als uitvoerbestemming voor varkensvlees vanuit de EU is.

Het overgrote deel van de totale opbrengsten bestaat uit omzet en aanwas varkens (94%). Bij de vleesvarkensbedrijven is dat aandeel wat lager (90%) omdat die bedrijven relatief meer opbrengsten uit rundveehouderij en akkerbouw realiseren. De gesloten varkensbedrijven hebben gemiddeld meer grond en daarmee samenhangend ook hogere opbrengsten uit akkerbouwactiviteiten.  
 Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven