Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Glastuinbouw

Opbrengsten glastuinbouwbedrijf stijgen met 5,5%
19-12-2016

De opbrengsten per gemiddeld glastuinbouwbedrijf zijn in 2016 vooral toegenomen als gevolg van stijgende opbrengsten uit de verkoop van bloemen en pot- en perkplanten. Opbrengsten uit glasgroenten namen minder toe. Al met al stijgen de opbrengsten voor een gemiddelde glastuinbouwbedrijf met 5,5%.


Voor zowel bloemen als pot- en perkplanten (zie overig tuinbouw in de figuur) is de geprognotiseerde opbrengstgroei ruim 8% voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf. Het merendeel van deze groei was toe te schrijven aan prijs- en volumemutaties en in mindere mate aan groei in bedrijfsomvang. Bij de opbrengsten van groente was het omgekeerde aan de hand. De lagere prijs- en volumemutaties remden de opbrengstengroei voor deze opbrengstenpost. Hierdoor werd deze beperkt tot bijna 5%. De opbrengsten uit energie daalden sterk. De daling is te wijten aan het lagere verkoopvolume van elektriciteit bij een lagere verkoopprijs. Hierdoor nemen de energieopbrengsten, ondanks de groei in de bedrijfsomvang, sterk af (-28%). Het aandeel energieopbrengsten is in een gemiddeld glastuinbouw echter met 4 à 5% van de totale opbrengsten niet echt hoog. 
In totaal neemt de opbrengst van een gemiddelde glastuinbouwbedrijf in 2016 naar verwachting toe met 5,5% tot 2,2 miljoen euro. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven