Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Boomkwekerij

Herstel opbrengsten boomkwekerij
19-12-2016

De vraag naar boomkwekerijproducten vertoont in 2016 herstel ten opzichte van 2015. Vooral de afzetresultaten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verbeteren ten opzichte van vorig jaar door een betere prijs. Overigens zijn er grote verschillen tussen de verschillende productgroepen en individuele bedrijven. De totale geraamde opbrengsten nemen in 2016 ten opzichte van 2015 gemiddeld toe van 475.000 naar 520.000 euro per bedrijf. 


De opbrengsten van boomkwekerijbedrijven nemen in 2016 gemiddeld vooral toe door een grotere vraag naar Nederlands product. De voornaamste oorzaak is de groei van de bestedingen bij consumenten. Dat is merkbaar in de voornaamste afzetlanden Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maar ook in Scandinavië en Zuid-Europa. De Britse afzetmarkt was vanaf eind juni wel onrustiger door de koersdaling van het Britse pond ten opzichte van de Euro als gevolg van Brexit. De opbrengsten in Frankrijk dalen wederom.

De productie en kwaliteit zijn bij een deel van de bedrijven dit jaar negatief beïnvloed door het relatief natte tweede kwartaal en droogte in de nazomer. Lokaal waren er ook weersextremen met grote gevolgen voor de getroffen bedrijven.

Marktgericht succesvoller dan traditioneel
Opbrengsten gerealiseerd door marktgerichte bedrijven zijn in 2016 hoger en stabieler dan van bedrijven met een traditionele afzet. Marktgerichte bedrijven hebben minder last van lage prijzen als gevolg van bulkaanbod en kunnen vanuit korte ketens beter aansluiten bij de vraag van de klant. Bedrijven met een traditioneel aanbod hebben steeds meer moeite de beoogde (financiële) opbrengsten te realiseren.

Verschillen tussen gewasgroepen blijven groot
Tussen individuele bedrijven en gewasgroepen zijn er grote verschillen in de resultaten: variërend van zeer goed tot zeer matig. Dit blijkt ook uit de specifieke ontwikkelingen bij een aantal boomkwekerij-gewasgroepen:
- De resultaten voor bedrijven met laan- en parkbomenteelt zijn in 2016 gemiddeld verbeterd. Verbetering is er vooral door beperking van de productie en doet zich met name voor bij kwekers met een assortiment dat aansluit bij de vraag.
- Bedrijven met de teelt van bos- en haagplantsoen zien hun opbrengsten in 2016 niet herstellen. Lage prijzen vroeg in het seizoen door een groot aanbod is hier één van de oorzaken van, met zeer matige resultaten in deze groep als gevolg, op enkele marktgerichte bedrijven na.
- Bedrijven met buxus hebben geworsteld met de productie. Dit kwam onder andere door een natte lente en voorzomer die werd gevolgd door een droge nazomer. Dit heeft gevolgen gehad voor het behaalde resultaat.
- Vooral door een goede afzet op contractbasis is er herstel in de groep bedrijven met conifeer naar gemiddeld goede resultaten.
- Bedrijven met vaste planten hebben in 2016 gemiddeld een goed resultaat behaald, vooral in het visuele en bloeiende segment. Bedrijven met kwekers- én handelsvaardigheden halen zelfs zeer goede opbrengsten.
- De resultaten bij tuinrozen zijn gemiddeld redelijk, echter met verschillen tussen de bedrijven. Deze verschillen komen vooral door verschillen in assortiment en in de wijze van vermarkten van het product.
- Telers van vruchtbomen en plantmateriaal hebben in 2016 een matig tot gemiddeld jaar. Ten opzichte van vorig zijn er bij de bedrijven minder positieve uitzonderingen met goede resultaten.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven