Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Akkerbouw

Financiƫle opbrengsten akkerbouwbedrijven dalen licht
19-12-2016

Verwacht wordt dat de gemiddelde geldopbrengsten van akkerbouwbedrijven licht lager zullen uitvallen dan in 2015 (-3%). De totale opbrengsten van consumptieaardappelen op bedrijfsniveau worden hoger geraamd dan in 2015. Ook voor zetmeelaardappelen is een plusje ingeschat. Voor de overige gewassen geldt dat de totale geldopbrengsten waarschijnlijk licht achter zullen blijven. Naast opbrengsten uit gewassen (rond de 70% van de totale opbrengsten) ontvangen de meeste akkerbouwers inkomenstoeslagen. Deze toeslagen, gemiddeld ongeveer 25.000 euro per bedrijf, worden de komende jaren afgebouwd tot een flat rate (gelijk bedrag per hectare, verdeeld over een basis- en een vergroeningspremie). Verder wordt er gemiddeld per bedrijf in totaal ongeveer 25.000 euro aan opbrengsten gerealiseerd door het uitvoeren van werk voor derden en het verhuren van grond, gebouwen en werktuigen. In 2015 en 2016 heeft een groot deel van de akkerbouwers met suikerbieten gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de Uitkeringsregeling Bietenlevering, voor telers die minimaal 10 jaar bieten geleverd hebben. De opbrengsten van deze regeling vallen in het Bedrijveninformatienet onder Bijzondere baten en lasten.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven