Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen zetmeelaardappelbedrijven daalt
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje wordt voor de zetmeelaardappelbedrijven geraamd op een kleine 60.000 euro voor het oogstjaar 2016. Dit betekent een daling van ruim 10.000 euro ten opzichte van het jaar ervoor. Lagere productopbrengsten en een daling van het ontvangen bedrag aan betaalrechten zijn hiervoor met name verantwoordelijk.


Tot 2006 was het inkomen op de zetmeelaardappelbedrijven redelijk stabiel. Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Voor deze gewassen gold een marktordening, waardoor de prijzen redelijk constant waren. Nu het landbouwbeleid hervormd is, fluctueren de prijzen sterker dan in het verleden. Dit werkt ook door in grotere schommelingen in het inkomen. De afgelopen jaren was de uitbetalingsprijs voor zetmeelaardappelen hoger dan in de periode daarvoor, hoewel de gekoppelde EU-premies voor zetmeelaardappelen in 2012 zijn afgeschaft.

Zetmeelaardappelverwerker AVEBE is zich de laatste jaren in toenemende mate gaan richten op hoogwaardige aardappelzetmeelproducten. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven