Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Vleeskuikenshouderij

Inkomen vleeskuikenbedrijven gedaald door lagere opbrengsten
19-12-2016

In 2016 zal het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf dalen doordat de opbrengsten sterker omlaaggaan dan de kosten. De kosten zijn vooral gedaald door goedkoper voer. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf zal in 2016 met 15.000 euro dalen naar 94.000 euro per onbetaalde aje.

Voor 2016 is het inkomen 19.000 euro per bedrijf lager geraamd. Dat komt doordat de opbrengsten iets meer dalen dan de kosten. De opbrengsten dalen door ruim 3% lagere prijzen en de kleinere bedrijfsomvang van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf. Een aantal bedrijven is overgestapt naar conceptkuikens die langzamer groeien en meer ruimte nodig hebben. De voerprijzen zijn 5% lager dan voorgaand jaar waardoor de voerkosten met 45.000 euro zijn gedaald. De kosten voor energie en vreemd vermogen zijn opnieuw gedaald. De overige bedrijfskosten zijn weinig veranderd. De prijs van mestafzet is in 2016 is op hetzelfde niveau geraamd als vorig jaar. Begin van het jaar waren de mestafzetprijzen nog wel hoger, maar dankzij de goedlopende export (helft van de productie) zijn de prijzen daarna licht gedaald. Daarnaast wordt circa 40% van de pluimveemest voor vaste prijzen verwerkt door de BMC in Moerdijk. Doordat de opbrengsten iets sterker dalen dan de kosten, zal het inkomen uit bedrijf in 2016 dalen naar 94.000 euro per onbetaalde aje. Dat is ruim het dubbele van het gemiddelde over 2001-2015, maar wel iets lager dan de voorlaatste piek in 2014. In de periode 2011-2013 hebben vooral de hoge voerprijzen een drukkend effect gehad op de inkomens. Voerprijzen hebben veel invloed op de inkomens in de vleeskuikenhouderij want ruim 60% van de betaalde kosten bestaat uit voerkosten.

Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens. In 2015 is het gemiddelde inkomen relatief hoog (109.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 28.000 euro per onbetaalde aje. Terwijl 20% van de bedrijven een inkomen realiseerde van meer dan 174.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is bijna net zo groot als in 2014. In andere jaren waren de verschillen duidelijk kleiner. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.


Inkomensverschillen nemen toe 
Tussen vleeskuikenbedrijven zijn er grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. De inkomensrange tussen de 20% hoogste en 20% laagste bedrijven (zie groene vlak in de figuur) blijkt groter te zijn in jaren met relatief hoge inkomens. In 2015 is het gemiddelde inkomen relatief hoog (109.000 euro per onbetaalde aje) waarbij 20% van de bedrijven een inkomen heeft van minder dan 28.000 euro per onbetaalde aje. Daarnaast realiseerde 20% van de bedrijven een inkomen van meer dan 174.000 euro per onbetaalde aje. Dat inkomensverschil is bijna net zo groot als in 2014. In andere jaren waren de verschillen duidelijk kleiner. De schaalvergroting en de diversificatie van de productie heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan het vergroten van de inkomensverschillen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven