Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Snijbloementeelt

Inkomen snijbloemenbedrijven fors gestegen
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf voor 2016 wordt geraamd op 177.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dit is een stijging van 58.000 euro ten opzichte van 2015. Deze stijging wordt veroorzaakt door betere prijsvorming van snijbloemen door een verbeterde exportpositie, voornamelijk door minder aanbod vanuit Afrika. Rondom het gemiddelde inkomen is er een toegenomen inkomensspreiding tussen de bedrijven.


Voor elk jaar geldt dat er binnen de sector grote verschillen zijn in inkomens tussen de bedrijven. Bovenstaande figuur geeft zowel het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje weer (de lijn) als de spreiding ervan (het vlak). Per jaar geldt dat 60% van de bedrijven een inkomen haalt dat in het groen vlak ligt. Wat opvalt is dat de lijn met gemiddeld inkomen boven in het groene vlak ligt. Dit geeft aan dat er in 2016 een kleine groep bedrijven met een zeer hoog inkomen is dat het gemiddelde inkomen voor de gehele sector omhoog trekt en er dus meer bedrijven zijn die beneden het gemiddelde inkomen presteren dan erboven. Twintig procent van de bedrijven scoort lager dan de ondergrens van het groene vlak en een even grote groep bedrijven scoort hoger dan de bovengrens van het groene vlak.Voor 2016 betekent dat dat bij 20% van de bedrijven het inkomen per onbetaalde aje lager is dan 19.000 euro, dat bij 60% van de bedrijven het inkomen tussen 19.000 en 242.000 euro ligt en dat bij de resterende 20% het inkomen hoger is dan 242.000 euro per onbetaalde aje.

In het perspectief van de meerjarige inkomensontwikkeling tekent zich de laatste drie jaren een inkomensherstel af voor de snijbloementelers. Hiermee blijft het gemiddelde geraamde inkomen in 2016 op een voor de sector hoog niveau.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven