Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleeskuikenshouderij

Saldo vleeskuikens hoger dan vorig jaar
22-12-2017

Het saldo vleeskuikens is in november 7.300 euro hoger dan dezelfde maand in 2016. Dat verschil is vooral ontstaan doordat het saldo november vorig jaar sterker daalde dan dit jaar. In oktober kwam een einde aan de stijgende trend sinds maart. Het saldo van november ligt voor het eerst dit jaar wel boven het langjarig gemiddelde.

Stabiele opbrengsten en lagere voerkosten
Na het lage prijsniveau begin dit jaar, zijn de contractprijzen in de loop van het jaar geleidelijk gestegen. In november is de opbrengstprijs 4 cent hoger dan in januari en 3 cent per kg hoger dan voorgaand jaar. De voerprijzen zijn de afgelopen maanden gedaald en liggen onder het niveau van vorig jaar. Geraamd wordt dat dit jaar de productie van pluimveevlees in de EU bijna 3% hoger is dan in 2016. Vooral in de twee grootste productielanden Polen en het VK zal het aanbod van kuikenvlees dit jaar toenemen. In Frankrijk herstelt de productie zich (+ 2%) na de teruggang als gevolg van de vogelgriepuitbraken. Voor Nederland wordt een gelijke productie voorzien als in 2016.

In de eerste negen maanden van dit jaar is vanuit de EU 2% meer pluimveevlees naar landen buiten de EU uitgevoerd dan in 2016. Mede door de vogelgriepuitbraken vorig jaar, deden zich wel grote verschuivingen voor in de exportbestemmingen. Vooral de export van pluimveevlees naar Zuid-Afrika daalde sterk met 70%. Daarentegen ging meer pluimveevlees naar vooral Oekraïne, Hong Kong en Ghana. Begin december heeft een nieuwe uitbraak van vogelgriep in Nederland de export van pluimveevlees naar landen buiten de EU grotendeels stilgelegd.Saldo 7.300 euro hoger dan vorig jaar
Het saldo is in november hoger dan vorig jaar door hogere opbrengsten en lagere kosten van voer en eendagskuikens. Het saldo ligt nu iets boven het langjarig gemiddelde 2007-2016. Na aftrek van de overige kosten resteert een positief inkomen voor het standaardbedrijf met gemiddeld 100.000 vleeskuikens, wat overeenkomt met bijna 120.000 opgehokte vleeskuikens per ronde.

Cumulatief saldo langzaam omhoog
Het saldo in januari tot en met november ligt 16% lager dan vorig jaar. Dat is veroorzaakt door 3% lagere opbrengsten bij ongewijzigde kosten. Het totaalsaldo ligt 42.000 euro onder het langjarig gemiddelde van 2007-2016 en op het laagste niveau sinds 2012. Maar het verschil wordt langzamerhand wel kleiner.

Voortschrijdend jaarsaldo op laag niveau

Na de piek in juni 2016, is het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde saldo flink gedaald. Vanaf december is het verschil steeds negatiever geworden ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In juli werd het dieptepunt bereikt en daarna een lichte verbetering. Over de periode oktober 2016 tot en met september 2017 ligt dat saldo 57.000 euro per bedrijf ofwel 6 euro per 100 afgeleverde kuikens onder het meerjaarsgemiddelde saldo.

Na de piek in juni 2016, is het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde saldo flink gedaald. Vanaf december is het verschil steeds negatiever geworden ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In juli werd het dieptepunt bereikt met daarna een lichte verbetering. Over de periode december 2016 tot en met november 2017 ligt dat saldo 47.000 euro per bedrijf ofwel 5 euro per 100 afgeleverde kuikens onder het meerjaarsgemiddelde saldo.

Na de piek in juni 2016, is het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde saldo flink gedaald. Vanaf december is het verschil steeds negatiever geworden ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In juli werd het dieptepunt bereikt met daarna een lichte verbetering. Over de periode december 2016 tot en met november 2017 ligt dat saldo 47.000 euro per bedrijf ofwel 5 euro per 100 afgeleverde kuikens onder het meerjaarsgemiddelde saldo.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven