Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen 12.000 euro lager door gedaalde eierprijzen
21-4-2017

Voor de leghennenhouderij is het eerste kwartaal matig begonnen. Het saldo is in maart 12.000 euro lager dan vorig jaar door 9% lagere opbrengsten en 4% hogere voerkosten. Het saldo ligt al bijna een jaar onder het langjarig gemiddelde 2007-2016 waardoor geen inkomen resteert na aftrek van de overige kosten.

Voor de leghennenhouderij is het eerste kwartaal matig verlopen. Het saldo is in maart 12.000 euro lager dan vorig jaar door 9% lagere opbrengsten en 4% hogere voerkosten. Het saldo per maand ligt al bijna een jaar onder het langjarig gemiddelde 2007-2016. Na aftrek van de overige kosten resulteert geen positief inkomen.


Lagere opbrengsten en hogere voerkosten
De opbrengsten zijn in maart fors lager dan vorig jaar, maar wel iets hoger dan in februari. In aanloop naar Pasen is de vraag naar eieren altijd groter, wat een gunstige invloed heeft op de prijsvorming. Richting Pasen dekken eierhandelaren zich in voor de hogere afzet door voorraden op te bouwen. In de laatste weken voor Pasen worden de meeste eieren verpakt en uitgeleverd. Daarna volgt meestal een terugval van de vraag en de prijzen. In maart zijn de opbrengsten 10.000 euro lager dan in maart 2016, door 10% lagere eierprijzen. Vooral daardoor is ook het saldo flink onderuitgegaan. Bovendien zijn de kosten van voer en jonge hennen in maart gestegen. De opbrengstprijs van slachthennen is wel 10% hoger dan vorig jaar, maar ook die ligt nog ver beneden het langjarig gemiddelde.

 

Saldo lager door gedaalde eierprijzen
Door de lage eierenprijzen lag het saldo in maart voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen ruim 12.000 euro lager dan vorig jaar maart. Naast die lagere opbrengsten is de saldodaling ook veroorzaakt door hogere voerkosten. Het saldo van maart ligt een derde onder het niveau van vorig jaar en 30% onder het langjarig gemiddelde.

Kwartaalsaldo 43.000 euro lager
Het cumulatief saldo ligt in het eerste kwartaal bijna 43.000 euro onder het niveau van 2016 door 13% lagere opbrengsten en 2% hogere toegerekende kosten. Het kwartaalsaldo is daardoor 40% lager dan in 2016. Ook ligt het ruim (30.000 euro) onder het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Voortschrijdend saldo verder onder langjarig gemiddelde

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo snel omgeslagen in een achterstand ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Het twaalfmaandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september 2016 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand van ongeveer 65.000 euro ten opzichte van het langjarig gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet:  Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van leghennenbedrijven.
 • Agrimatie: prijs van eieren
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft een gemiddelde veebezetting van 55.000 leghennen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven