Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - leghennenhouderij

Lager saldo leghennenhouderij door minder opbrengsten
22-12-2016

Het saldo van leghennen is in november 5.000 euro lager dan vorig jaar door 7% lagere opbrengsten. De voerkosten zijn wel iets gedaald, maar heeft de opbrengstdaling niet kunnen opvangen. Het saldo ligt daardoor vanaf juni onder het langjarig gemiddelde 2006-2015 en na aftrek van de overige kosten resteert een negatief inkomen.

Het saldo van de leghennenhouderij is in november 5.000 euro lager uitgekomen dan vorig jaar door 7% lagere opbrengsten. De voerkosten zijn ook iets gedaald, maar onvoldoende om de opbrengstdaling te compenseren. Het saldo ligt vanaf juni onder het langjarig gemiddelde (2006-2015). Rekening houdend met de overige kosten resteert vanaf juni een negatief inkomen.


Opbrengsten licht gestegen na zomerdip
Na de sterke daling in de zomermaanden, zijn de opbrengsten vanaf september gestegen. In de zomer is de afzet van eieren traditioneel zwakker met als gevolg lagere eierprijzen. Ook was er een groot aanbod van scharreleieren en minder vraag van de Verenigde Staten naar eieren uit de EU. De EU-uitvoer naar de VS zorgde in 2015 nog voor de gunstige eierprijzen omdat daar de productie met circa 10% daalde door uitbraken van vogelgriep. De eierprijzen in november liggen wel onder het langjarig gemiddelde. Het verschil met het gunstige voorgaande jaar is nog groter. De totale opbrengsten zijn in november 6.000 euro lager dan vorig jaar. Terwijl de voerkosten 1.400 euro daalden, zijn de kosten voor jonge hennen iets gestegen.
 

Saldo lager dan vorig jaar door gedaalde eierprijzen
Door de lagere eierenprijzen kwam het saldo in november 5.000 euro lager uit dan vorig jaar, namelijk op ongeveer 21.000 euro per standaardbedrijf met 50.000 scharrelhennen. Die saldodaling is geheel veroorzaakt door lagere opbrengsten. Sinds het dieptepunt in augustus is het saldo wel gestegen. In de laatste maand ligt het saldo 20% onder het niveau van vorig jaar en 15% onder het langjarig gemiddelde 2006-2015.

Cumulatief saldo bijna 40% lager
Het cumulatief saldo is tot en met november 112.000 euro lager dan het voorgaande jaar door 13% lagere opbrengsten en 3% lagere toegerekende kosten. Het totaalsaldo is daardoor bijna 40% lager dan in 2015 en iets onder het langjarig gemiddelde.

Voortschrijdend saldo duikt onder langjarig gemiddelde
Het saldo per jaar (afgelopen twaalf maanden) van de scharrelhennen ligt sinds juni 2015 boven het langjarig gemiddelde.  Maar in de afgelopen maanden is die voorsprong snel teruggelopen tot het nulpunt in september. De trend is dus negatief.
Het saldo per jaar (afgelopen twaalf maanden) van de scharrelhennen lag sinds juni 2015 boven het langjarig gemiddelde. De trend is echter negatief. In de afgelopen maanden is de voorsprong snel teruggelopen tot onder het langjarig gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet:  Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van leghennenbedrijven.
 • Agrimatie: prijs van eieren
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft een gemiddelde veebezetting van 50.000 leghennen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven