Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen boven langjarig gemiddelde

Na een matig begin van het jaar is de situatie in de legsector verbeterd. Het saldo is in mei 22.000 euro hoger dan vorig jaar vooral dankzij hogere opbrengsten. Het saldo ligt sinds april boven het langjarig gemiddelde 2007-2016. Na aftrek van de overige kosten wordt een positief inkomen behaald.

Na een matig begin van het jaar zijn de resultaten in de legsector verbeterd. Het saldo in mei is 22.000 euro hoger dan vorig jaar, vooral dankzij hogere opbrengsten. Het saldo ligt sinds april boven het langjarig gemiddelde (2007-2016). Daarmee wordt een positief inkomen behaald.


Hogere opbrengsten en hogere voerkosten
De opbrengsten zijn in mei hoger dan vorig jaar, maar wel iets lager dan in april. De eierprijzen hebben het traditioneel moeilijk na Pasen. Dit jaar viel de prijsdaling echter mee. Drie weken na Pasen heeft de markt zijn evenwicht gevonden dankzij een goede vraag door pakstations en de eierverwerkende industrie. In mei zijn de opbrengsten 24.000 euro hoger door 31% hogere eierprijzen dan dezelfde maand vorig jaar. Vooral daardoor is het saldo duidelijk gestegen. De kosten van voer en jonge hennen zijn in mei iets hoger dan vorig jaar. De opbrengsten van slachthennen liggen ook hoger dan het lage niveau van vorig jaar.

 

Cumulatief saldo boven langjarig gemiddelde
Het cumulatief saldo van januari tot en met mei ligt nog onder het niveau van 2016 door 2% hogere toegerekende kosten bij 1% hogere opbrengsten. Het totaalsaldo is daardoor iets lager dan in 2016, maar het ligt wel boven het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Twaalfmaandelijkse saldo minder negatief

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand van ongeveer 65.000 euro ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In de afgelopen twee maanden is dat verschil kleiner geworden.

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand van ongeveer 65.000 euro in maart ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In de afgelopen twee maanden is dat negatieve verschil verkleind tot 24.000 euro.

Het twaalfmaandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september 2016 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van dit saldo omgeslagen in een achterstand in maart 2017 van ongeveer 65.000 euro ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In de maanden april en  mei is dat negatieve verschil verkleind tot 24.000 euro.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet:  Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van leghennenbedrijven.
 • Agrimatie: prijs van eieren
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft een gemiddelde veebezetting van 55.000 leghennen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven