Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen verder omhoog door eiertekort
22-12-2017

In november is het saldo van leghennen 80.000 euro hoger dan vorig jaar dankzij veel hogere opbrengsten. Oorzaak is de hogere eierprijs door het eiertekort als gevolg van de fipronilaffaire. Voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.

In november is het saldo van leghennen 80.000 euro hoger dan vorig jaar dankzij veel hogere opbrengsten. Oorzaak is de hogere eierprijs door het eiertekort als gevolg van de fipronilaffaire. Voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie zonder schade door blokkades.


Hogere opbrengsten door stijging eierprijzen
De opbrengsten zijn sinds september fors hoger dan vorig jaar door het ontstane eiertekort als gevolg van de fipronilaffaire. Sinds eind juli is circa 30% van de Nederlandse leghennenbedrijven in meer of mindere mate getroffen. Niiet getroffen bedrijven hebben niet de lasten van blokkades en lagere eierproductie, maar wel de baten van de sterk gestegen eierprijzen. Dat geldt echter niet voor bedrijven met vaste eierprijzen op contractbasis. De seizoensmatige vraag naar eieren is groot, omdat de verwerkende industrie moet blijven produceren en ook de supermarkten hun schappen vol willen hebben.  

 

Saldo hoger dankzij gestegen eierprijzen
Dankzij fors hogere eierenprijzen steeg het saldo in november tot bijna 80.000 euro voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen. De kosten van jonge hennen zijn een fractie hoger. Sinds april ligt het saldo boven het niveau van vorig jaar en het langjarig gemiddelde. Dit is het gevolg van de extreme marktsituatie door de fipronil-affaire.

Cumulatief saldo veel hoger dan vorig jaar
Het cumulatief saldo ligt in januari tot en met november twee keer zo hoog als het niveau van 2016 dankzij 28% opbrengsten bij 1% hogere toegerekende kosten. Het totaalsaldo is daardoor veel hoger dan in 2016 en het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Voortschrijdend saldo sterk gestegen

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand van ongeveer 65.000 euro in maart ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In de afgelopen twee maanden is dat negatieve verschil verkleind tot 24.000 euro.

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni tot september 2015 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand tot het dieptepunt in maart van 65.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens was er sprake van herstel tot een positief verschil in juli van 15.000 euro ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni tot september 2015 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand tot het dieptepunt in maart van 1,20 euro per hen per jaar onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens was er sprake van herstel tot een positief verschil in september van 1,60 euro per hen per jaar ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Het twaalfmaandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni tot september 2015 boven het langjarig gemiddelde. Daarna sloeg de voorsprong van het saldo om in een achterstand tot het dieptepunt in maart van 1,20 euro per hen per jaar onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens is herstel opgetreden tot een positief verschil in september van 4,30 euro per hen per jaar ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Het twaalfmaandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni tot september 2015 boven het langjarig gemiddelde. Daarna sloeg de voorsprong van het saldo om in een achterstand tot het dieptepunt in maart 2017 van 1,20 euro per hen per jaar onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens is herstel opgetreden tot een positief verschil in november van 4,30 euro per hen per jaar ten opzichte van het langjarig gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet:  Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van leghennenbedrijven.
 • Agrimatie: prijs van eieren
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft een gemiddelde veebezetting van 55.000 leghennen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven