Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen 10.000 euro lager in januari
3-3-2017

Voor de leghennenhouderij begint het nieuwe jaar niet goed. Het saldo van leghennen is in februari bijna 10.000 euro lager dan vorig jaar door 10% lagere opbrengsten. De voerkosten zijn licht gedaald. Het saldo ligt vanaf juni onder het langjarig gemiddelde (2007-2016) en na aftrek van de overige kosten resteert een negatief inkomen.

Voor de leghennenhouderij is het nieuwe jaar niet goed begonnen. Het saldo van leghennen is in januari 2017 bijna 10.000 euro lager uitgevallen dan in januari 2016. De voerkosten daalden licht, maar de opbrengsten namen met 10% af. Het saldo ligt vanaf juni 2016 onder het langjarig gemiddelde (2007-2016). Na aftrek van de overige kosten resteert een negatief inkomen.


Opbrengsten lager bij stabiele kosten
De opbrengsten zijn in januari gedaald, na het lichte herstel eind vorig jaar. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar zijn in januari de opbrengsten 10.000 euro lager door 10% lagere eierprijzen. Dat is 4% onder het langjarig gemiddelde. De voerkosten zijn in januari lager dan dezelfde maand vorig jaar. De aankoopprijzen van jonge hennen waren de afgelopen maanden stabiel, maar in januari wel 3% hoger dan januari vorig jaar. De opbrengstprijs van slachthennen was 13% hoger, maar die ligt nog ver beneden het langjarig gemiddelde.
 

Saldo lager dan vorig jaar door gedaalde eierprijzen
Door de lagere eierenprijzen zakte het saldo in januari met 10.000 euro voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen. Die saldodaling is geheel bepaald door lagere opbrengsten. Het saldo van januari ligt een derde onder het niveau van vorig jaar en 20% onder het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Cumulatief saldo eveneens lager
Het cumulatief saldo over het gehele kalenderjaar is in 2016 fors lager dan in 2015 en ook onder het langjarig gemiddelde geĆ«indigd. Voor 2017 is het jaar zoals hierboven beschreven ondergemiddeld begonnen.

Voortschrijdend saldo onder langjarig gemiddelde
Het saldo per jaar (afgelopen twaalf maanden) van de scharrelhennen ligt sinds juni 2015 boven het langjarig gemiddelde.  Maar in de afgelopen maanden is die voorsprong snel teruggelopen tot het nulpunt in september. De trend is dus negatief.
Het twaalfmaandelijkse saldo van de scharrelhennen lag sinds juni 2015 boven het langjarig gemiddelde. De trend is echter negatief. In de afgelopen maanden is de voorsprong van het saldo snel omgeslagen in een achterstand ten opzichte van het langjarig gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet:  Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van leghennenbedrijven.
 • Agrimatie: prijs van eieren
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft een gemiddelde veebezetting van 55.000 leghennen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven