Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen schiet omhoog door eierschaarste
26-10-2017

In september is het saldo van leghennen 41.000 euro hoger dan vorig jaar dankzij veel hogere opbrengsten. Oorzaak is de hogere eierprijs door het eiertekort als gevolg van de fipronil-affaire. Voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie.

In september is het saldo van leghennen 41.000 euro hoger dan vorig jaar dankzij veel hogere opbrengsten. Deze zijn te danken aan de hogere eierprijs door de eierschaarste als gevolg van de fipronil-affaire. Voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen is gerekend met continue productie.


Hogere opbrengsten door stijging eierprijzen
De opbrengsten zijn in september fors hoger dan vorig jaar door het ontstane eiertekort als gevolg van de fipronil-affaire. Circa een kwart van de Nederlandse legpluimveebedrijven is daardoor in meer of mindere mate getroffen sinds eind juli. De overige bedrijven hebben niet de lasten van de lagere eierproductie, maar wel de baten van de sterk gestegen eierprijzen. De verwerkende industrie moet blijven produceren en ook de supermarkten willen hun schappen vol hebben, waardoor de aanvoer niet toerijkend is. Dit heeft hoge prijzen tot gevolg. Nu de seizoensmatige vraag naar eieren toeneemt wordt het tekort aan eieren steeds groter.

 

Saldo hoger dankzij gestegen eierprijzen
Dankzij de fors hogere eierenprijzen en iets lagere voerprijzen steeg het saldo ten opzichte van september vorig jaar met ruim 41.000 euro voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen. De kosten van jonge hennen zijn een fractie hoger. Sinds april ligt het saldo boven het niveau van vorig jaar en het langjarig gemiddelde. De marktsituatie is nu extreem te noemen als gevolg van de lagere aanvoer van eieren door de fipronil-affaire.

Cumulatief saldo veel hoger dan vorig jaar

Het cumulatief saldo ligt in de eerste drie kwartalen 70% boven het niveau van 2016 dankzij 15% opbrengsten bij 1% hogere toegerekende kosten. Het totaalsaldo is daardoor veel hoger dan in 2016 en het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Het cumulatief saldo ligt in de eerste drie kwartalen 70 procentpunten boven het niveau van 2016 dankzij 15% opbrengsten bij 1% hogere toegerekende kosten. Het totaalsaldo is daardoor veel hoger dan in 2016 en het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Voortschrijdend saldo positief

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand van ongeveer 65.000 euro in maart ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In de afgelopen twee maanden is dat negatieve verschil verkleind tot 24.000 euro.

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni tot september 2015 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand tot het dieptepunt in maart van 65.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens was er sprake van herstel tot een positief verschil in juli van 15.000 euro ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni tot september 2015 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand tot het dieptepunt in maart van 1,20 euro per hen per jaar onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens was er sprake van herstel tot een positief verschil in september van 1,60 euro per hen per jaar ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Het twaalfmaandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot en met september 2016 boven het langjarig gemiddelde. Daarna sloeg de voorsprong van het saldo om in een achterstand tot het dieptepunt in maart van 1,20 euro per hen per jaar onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens is herstel opgetreden tot een positief verschil in september van 1,60 euro per hen per jaar ten opzichte van het langjarig gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet:  Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van leghennenbedrijven.
 • Agrimatie: prijs van eieren
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft een gemiddelde veebezetting van 55.000 leghennen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven