Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Leghennenhouderij

Saldo leghennen in juli boven langjarig gemiddelde
31-8-2017

Het saldo is in juli 17.000 euro hoger dan vorig jaar dankzij hogere opbrengsten en iets lagere voerkosten. Het saldo ligt sinds april boven het langjarig gemiddelde (2007-2016). Voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen is echter geen rekening gehouden met de impact van de fipronil-affaire sinds eind juli.

Het saldo voor leghennen is in juli 17.000 euro hoger dan vorig jaar dankzij hogere opbrengsten en iets lagere voerkosten. Het saldo ligt sinds april boven het langjarig gemiddelde (2007-2016). Hierbij is geen rekening gehouden met de impact van de fipronil-affaire sinds eind juli.


Hogere opbrengsten en iets lagere voerkosten
De opbrengsten zijn in juli hoger dan vorig jaar, maar wel duidelijk lager dan in de voorgaande maand juni. De eierprijzen hebben het traditioneel gezien moeilijk in de zomermaanden vanwege de lagere consumptie in de vakantieperiode. Dit jaar was de terugval van de eierprijzen gering omdat de afzet op niveau bleef. De goede vraag van pakstations en de eierverwerkende industrie droegen hieraan bij. 
Door de hogere eierprijzen zijn in juli de opbrengsten bijna 17.000 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar. Hierdoor ging het saldo duidelijk omhoog, ondanks een lichte stijging van de kosten voor jonge hennen. De opbrengsten van slachthennen lagen ook boven het lage niveau van vorig jaar.

 

Saldo hoger dankzij gestegen eierprijzen
Dankzij de hogere eierenprijzen en lagere voerkosten steeg het saldo in juli bijna 17.000 euro voor het standaardbedrijf met 55.000 scharrelhennen. De kosten voor jonge hennen waren iets hoger. Sinds april ligt het saldo zowel boven het niveau van vorig jaar als boven het langjarig gemiddelde.

Cumulatief saldo hoger dan vorig jaar
Het cumulatief saldo van de periode januari tot en met juli ligt 37.000 euro boven het niveau van 2016 dankzij 7% hogere opbrengsten bij 2% hogere toegerekende kosten. Het totaalsaldo is daardoor zowel hoger dan in 2016 als het langjarig gemiddelde 2007-2016.

Voortschrijdend saldo positief

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot september boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand van ongeveer 65.000 euro in maart ten opzichte van het langjarig gemiddelde. In de afgelopen twee maanden is dat negatieve verschil verkleind tot 24.000 euro.

Het twaalf maandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni tot september 2015 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand tot het dieptepunt in maart van 65.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens was er sprake van herstel tot een positief verschil in juli van 15.000 euro ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Het twaalfmaandelijkse saldo van de scharrelhennen lag van juni 2015 tot en met september 2016 boven het langjarig gemiddelde. Daarna is de voorsprong van het saldo omgeslagen in een achterstand tot het dieptepunt in maart van 65.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Vervolgens was er een herstel tot een positief verschil in juli van 15.000 euro ten opzichte van het langjarig gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet:  Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van leghennenbedrijven.
 • Agrimatie: prijs van eieren
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft een gemiddelde veebezetting van 55.000 leghennen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator.
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven