Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Integraal duurzame stal - Pluimveehouderij

Percentage duurzame stallen stabiliseert
8-9-2015

Het aandeel integraal duurzame stallen in de pluimveehouderij bedroeg op 1 januari 2015 ruim 30%. De streefwaarde van 10% is hierbij ruimschoots gehaald. Het aandeel integraal duurzame stallen, inclusief in voorbereiding zijnde duurzame stallen bedraagt 35%.

Onder integraal duurzame stallen worden verstaan stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidskenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen. Het gaat om stallen en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast tenminste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden én economisch haalbaar zijn (Van der Peet et al., 2015).

In de pluimveehouderij steeg het aandeel duurzame stallen sterk sinds 2009 sterk. Mede door wetgeving gericht op dierenwelzijn en milieu. Het grootste deel van de duurzame stallen voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. De sterke stijging van het aandeel duurzame stallen in 2014 komt doordat in dat jaar de stallen met het Beter Leven-kenmerk zijn opgenomen.

 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven