Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Antibioticagebruik - Varkenshouderij

Antibioticagebruik bij varkens verder gedaald
In 2015 is het antibioticagebruik bij varkens door de Autoriteit Diergeneesmiddelen vastgesteld op ongeveer 9 dagdoseringen per dierjaar. Uit meer gedetailleerde cijfers blijkt dat het gebruik bij zeugen en vleesvarkens lager ligt en bij de gespeende biggen duidelijk hoger.


Op basis van een steekproef rapporteerde Wageningen Economic Research een jaarlijkse toename van het antibioticagebruik in de jaren 2004-2008, en een forse afname in de jaren 2008-2012. De figuur laat zien dat de daling zich in de afgelopen jaren heeft voortgezet, zij het in een lager tempo. Het gebruik van antibiotica die door de wereldgezondheidsorganisatie WHO als het meest kritisch voor de humane geneeskunde zijn gedefinieerd, is in de afgelopen jaren fors gereduceerd. Het gebruik van de kritische middelen cefalosporinen (derde en vierde generatie) en fluorochinolonen was de afgelopen jaren nihil.


Kies een sector
Contactpersoon
Nico Bondt
0317-484559
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven