Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Kies een indicator
Antibioticagebruik - Melkveehouderij

Antibioticagebruik op melkveebedrijven verder gedaald
19-12-2016

Het antibioticagebruik op rundveebedrijven (exclusief vleeskalveren) is ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk gebleven. Op melkveebedrijven is er in 2015 een daling van 6% van 3,30 naar 3,11 dagdoseringen per dierjaar. Het gebruik van kritische middelen is vrijwel nihil. Ook is bij melkvee het aandeel eerstekeuzemiddelen toegenomen van 47,9% van het totale gebruik in 2012 naar 72,3% in 2015.


Het gebruik van antibiotica die door de wereldgezondheidsorganisatie WHO als meest kritisch voor de humane geneeskunde zijn gedefinieerd, zoals de fluorchinolonen en derde en vierde generatie cefalosporinen, is in de afgelopen jaren in de melkveehouderij tot vrijwel nul teruggebracht.


Kies een sector
Contactpersoon
Nico Bondt
0317-484559
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


  Meer informatie
  Toelichting indicator
  Thema omschrijving
  Beleidsinformatie
  Archief  naar boven