Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Vergelijking in opzet - Melkveehouderij

Biologische bedrijven zijn extensiever dan gangbare melkveebedrijven
14-7-2015

Per hectare voedergewas produceren de biologische melkveehouderijen minder melk dan gangbare melkveehouders. Ten opzichte van het gemiddelde gangbare bedrijf heeft het biologische bedrijf een groter areaal, waarop minder melkkoeien gehouden worden. Door een lager bemestingsniveau wordt een lager ruwvoerproductie per hectare gerealiseerd. Onder andere door een lagere krachtvoergift wordt een lagere melkproductie per koe (-22%) gehaald.

De verschillen tussen het gemiddelde gangbare en biologische bedrijf nemen toe. In de periode 2005-2007 was op biologische bedrijven de melkproductie per ha gemiddeld 43% lager dan op gangbare bedrijven. In de jaren 2011-2013 bedroeg dit 50%. De arbeidsproductiviteit op de biologische bedrijven is lager. Hoewel biologische bedrijven minder melk produceren, is de arbeidsinzet bijna vergelijkbaar.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven