Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Kies een indicator
Resultaat - Melkveehouderij

Lichte daling inkomens op biologische melkveebedrijven
19-12-2016

Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje op biologische melkveebedrijven daalt licht door hogere voerkosten. De melkprijs daalt met 1% maar door schaalvergroting (+3%) leidt dit tot hogere melkopbrengsten op bedrijfsniveau. De vraag naar biologische melk is groot en het aanbod neemt inmiddels sterker toe dan bij gangbare melk. Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje is geraamd op 39.000 euro; dit is 3.500 euro lager dan vorige jaar en bijna 23.000 euro meer dan op de gangbare bedrijven.

Melkprijs
De prijs van biologische melk is sinds 2013 losgekoppeld van de gangbare melkprijs. De melkprijs wordt dus bepaald op basis van vraag en aanbod van biologische melk. Door een stijgende vraag naar biologische melk is de melkprijs de laatste jaren gestegen maar in 2016 wordt een kleine daling verwacht (-1%). Dit komt doordat het aanbod van de melk in 2016 verder is toegenomen doordat er veel bedrijven zijn omgeschakeld. Vanaf april 2016 ligt de melkprijs onder het niveau van 2015. In Duitsland neemt het aanbod van biologische melk ook sterk toe. In de eerste helft van 2016 was dit 10%.

Resultaat
Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje neemt 3.500 euro af door een iets lagere melkprijs (-1%) en hogere voerkosten. De hogere voerkosten worden met name veroorzaakt door een stijging van de prijs. De biologische voerprijs laat een andere ontwikkeling zien dan van het gangbare voer. In 2015 was er al een lichte stijging waarneembaar (+2%) terwijl deze voerprijs bij het gangbare voer aan het dalen was (-3%). In 2016 wordt een aanzienlijk sterkere stijging verwacht. De stijging in het krachtvoerverbruik per koe werd in 2014 al in gang gezet. Voor 2016 wordt dit relatief hoge niveau gelijk verondersteld (net als bij de gangbare bedrijven). Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje bedraagt hierdoor 39.000 euro.

Verschil met gangbare melkveebedrijven neemt toe
Door de daling van de biologische melkprijs (-1%) en hogere voerkosten neemt het inkomen uit bedrijf af. Op de gangbare bedrijven neemt dit inkomen sterker af door een daling van de melkprijs met 9%. Hoewel biologische bedrijven extensiever en kleiner zijn in melkproductie, is het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje door dit prijsverschil op de biologische melkveebedrijven 23.000 euro hoger. In 2015 bedroeg het verschil 20.000 euro. Gemiddeld over een langere periode is het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje 10% lager in vergelijking met de gangbare bedrijven. Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet:  Verlies- en winstrekening van biologische melkveebedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven