Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Kies een indicator
Bezittingen en schulden - Glastuinbouw

Balanswaarde glastuinbouw gestegen
4-10-2016

De balanswaarde is in 2014, na een daling in de afgelopen drie jaren, licht gestegen tot 3,1 mln. euro. Ook het eigen vermogen stijgt weer. De solvabiliteit verbetert met 5% tot 38%, maar de spreiding tussen bedrijven blijft groot.

De balanswaarde van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf laat een gestage groei zien tot aan 2009. In dat jaar deed de economische crisis zijn intrede en dat had effect op onder andere de grondprijzen en investeringen. Door het loslaten van de bovengrens van de steekproefbedrijven in het Informatienet, waardoor de zeer grote bedrijven werden meegenomen, en de goede resultaten in 2010, steeg de balanswaarde in 2010 sterk. In 2011 kreeg de sector te maken met de EHEC-crisis. Ook nam door de economische crisis, de waarde van grond en gebouwen verder af. De reden was dat de vraag naar grond zowel binnen (minder nieuwbouw van kassen) als buiten de tuinbouw (bouwkavels voor de huizenmarkt) af nam. Uit informatie van diverse makelaarskantoren blijkt dat de grondprijs voor de grotere kavels in belangrijke tuinbouwgebieden de laatste jaren sterk zijn gedaald. Door strengere eisen van banken, de onvoorspelbaarheid van de bedrijfsrendementen in de tuinbouw en de economische onzekere tijden zijn de langlopende schulden iets afgenomen.De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met de andere agrarische sectoren  laag. In 2014 bedroeg de solvabiliteit 38%. De spreiding tussen bedrijven is echter zeer groot; 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 15%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven