Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Vleesvarkenshouderij

Opbrengstprijzen biggen en vleesvarkens hoger, voer goedkoper
19-12-2016


Na twee jaar prijsdalingen, zijn de opbrengstprijzen van vleesvarkens in 2016 gestegen met gemiddeld 9 cent per kg dankzij hogere export. De prijsstijging van biggen (32%) was nog sterker. Gemiddeld zijn de prijzen van vleesvarkensvoer 6% lager dan in 2015.


Op jaarbasis zijn de opbrengstprijzen van vleesvarkens 8% hoger geraamd. In het eerste kwartaal lagen de prijzen nog duidelijk lager dan het niveau van vorig jaar. In juni trokken de vleesvarkensprijzen flink aan en volgde een goed derde kwartaal. Tegen het einde van het jaar verloren de opbrengstprijzen wel wat terrein, maar wel in lijn met het langjarige seizoenpatroon. Desondanks was het prijsniveau gemiddeld duidelijk hoger dan in 2015. Gemiddeld zijn de vleesvarkensprijzen in 2016 geraamd op 1,43 euro per kg. De vleesvarkenshouders moesten wel fors meer betalen voor de biggen die 32% duurder werden.

Betere export naar China ondersteunt de EU-markt
In de eerste helft van het jaar was de productie hoger dan in 2015 en nog te groot voor de vraag. Vervolgens is de afzet van varkensvlees(producten) verbeterd, vooral door meer EU-export naar Aziƫ. In de periode jan-sept is de EU-export bijna 30% hoger dan in 2015. Vooral de uitvoer naar China is sterk toegenomen (+85%), maar ook naar Hongkong, Japan en de Filipijnen werd meer varkensvlees verscheept. Daarnaast zijn ook de Verenigde Staten en Canada belangrijke afnemers van varkensvlees. De varkenssector in de VS is hersteld van de PED-epidemie en groeit weer naar een recordniveau. De goedkope euro was ook gunstig voor de export naar derde landen.

Het aanbod van slachtvarkens in 2016 is door de EU-commissie hoger geraamd. Voor het vierde kwartaal verwacht de Europese commissie echter een ruim 3% lagere productie van varkensvlees. Het aantal zeugen in de junitelling is 4% lager dan eind 2015, waardoor het aanbod in het vierde kwartaal duidelijk lager wordt geraamd. Toch wordt voor geheel 2016 een plus van 1% voorzien. De verschillen binnen de EU zijn groot. De varkenssector is in Spanje de afgelopen jaren flink gegroeid, maar lijkt te stabiliseren met 1,4% minder zeugen in juni dit jaar. Het totaal aantal varkens nam nog wel 2% toe tot 27 miljoen. In Polen is de daling van de zeugenstapel het grootst. In Nederland en Duitsland werden bijna 5% minder zeugen geteld dan vorig jaar. De zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees in de EU-28 is 111%, zodat ruim 11% van het varkensvlees (inclusief bijproducten) naar niet-EU-landen moet worden uitgevoerd. De zelfvoorzieningsgraad van de Nederlandse varkensvleesketen is veel hoger en bedraagt circa 260%.

Lagere voerprijzen
Vooral dankzij de gunstige graanoogsten zijn de voerprijzen sinds medio 2015 flink gedaald. Het voordeel van de 6% lagere voerprijzen is vooral in de eerste helft van 2016 behaald in vergelijking met voorgaand jaar. De prijzen van vleesvarkensbrok 1,08 EW schommelen sinds begin 2016 tussen 22,60 en 24 euro per 100 kg en zijn in de zomermaanden iets gestegen door hogere prijzen van veevoedergrondstoffen. Vooral soja was goedkoper, maar werd in de zomer tijdelijk duurder door kleinere aanbod uit Zuid-Amerika.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven