Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Prijzen
     
Prijzen
Kies een indicator
Jaarprijzen per sector - Land- en tuinbouw

Prijsontwikkeling 2015-2016 zeer uiteenlopend
19-12-2016

De prijsontwikkeling (af boerderij) van producten tussen 2015 en 2016 is zeer divers. In de veehouderij loopt het uiteen van -9% voor melk tot +31% voor biggen. Bij de glastuinbouw vallen de tomatenprijzen fors lager uit dan in 2015 en die van sierteeltproducten juist hoger. Voor de andere gewassen springen de stijging van consumptieaardappelen (+20%) en de daling van uien en witlof (-10%) in het oog.  Aan de kostenkant zijn er evenals in 2015 lagere voer- en energieprijzen. De inkomensontwikkeling is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de productprijzen.


Veehouderij
Binnen de veehouderij is de varkenshouderij in 2016 de enige sector waar de prijs gemiddeld over het jaar hoger uitviel dan in het voorgaande jaar. De prijs van vleesvarkens nam ruim 8% toe, maar vooral de prijs van biggen steeg sterk. Overigens was dat wel een herstel vanaf een zeer laag niveau. De afgelopen vijftien jaar zijn er maar twee jaren geweest waar de biggenprijs lager was dan de 36 euro van 2015. Tegelijkertijd geldt dat er ook maar twee jaren zijn, 2012 en 2013, waar de prijs hoger was dan de 47 euro per big in 2016.  

In de pluimvee en melkveehouderij is de prijsontwikkeling minder florissant, met vooral een sterke daling van de prijs van melk en eieren. Ook geitenmelk en biologische koeienmelk, beide niet in de figuur opgenomen, zijn iets in prijs gedaald. Die lagen gemiddeld echter nog wel op een hoog niveau. Voor de gangbare melk kan dit niet gezegd worden, maar wel lijkt de dip duidelijk achter de rug, met prijzen in november en december die beduidend hoger uitkomen dan eind vorig jaar. Een meevaller voor de resultaten van de veehouderijbedrijven is dat ook de voerprijs weer lager uitkwam dan in 2015.

De gevolgen van de prijsmutaties kunnen voor bedrijven flink oplopen. Gemiddeld had een zeugenbedrijf in 2015 ongeveer 810.000  euro aan opbrengsten. Vooral door de prijsstijging van de biggen, maar ook door groei van het gemiddelde bedrijf, loopt dat bedrag met ruim drie ton op tot meer dan 1,1 miljoen euro. In de melkveehouderij gaan gemiddeld per bedrijf kleinere bedragen om: de totale opbrengsten bedroegen daar in 2015 ongeveer 360.000 euro. De invloed van een procent prijswijziging op het inkomen is dus gemiddeld minder groot dan bij intensieve veehouderijbedrijven.

Teelt in de open grond
In de akkerbouw is de prijsvorming van diverse producten nog volop bezig, omdat het afzetseizoen doorloopt tot ongeveer mei 2017. Voor consumptieaardappelen wordt een sterk herstel van de prijzen voorzien, terwijl voor suikerbieten en uien een prijsdaling wordt geraamd. Fruitbedrijven hebben te maken met hogere prijzen van appels en peren, maar ook hier is het afzetseizoen nog net begonnen en kunnen zich nog mee- en tegenvallers in de prijsvorming voordoen. Zie voor de raming van de prijsveranderingen per product de bovenstaande figuur bij de keuze teelt in de open grond.  
 
Teelt onder glas
In de glasgroenteteelt zijn de prijzen van tomaten (-10%) en paprika (-4%) lager dan in 2015, terwijl de prijs van komkommers gemiddeld onveranderd bleef. In de sierteelt zijn de prijzen van de in de figuur genoemde belangrijke producten 3-5% hoger dan in 2015. De absolute prijzen en de prijsontwikkeling kunnen overigens, zowel bij de groenten als bij de sierteeltproducten, binnen producten of tussen bedrijven ook zeer divers zijn, onder andere afhankelijk van de mate van verwerking, kwaliteit van de producten en het al dan niet werken met contracten. Aan de kostenkant hebben de glastuinders te maken met lagere prijzen van aardgas (-20%) en elektriciteit (-12%).

In de glastuinbouw ligt de omzet van bedrijven gemiddeld rond de 2 miljoen euro per bedrijf. Ook hier geldt dus, net als bij varkens- en pluimveebedrijven, dat de invloed van één procent prijswijziging stevig doorwerkt in de resultaten. Bij de presentatie van de resultaten op andere delen van deze website wordt ingezoomd op onder andere bloemen-, planten- en glasgroentebedrijven. Die laatstgenoemde groep is samengesteld uit bedrijven die veelal afhankelijk zijn van één gewas. In die groep zitten dus tomaten-, komkommer- en paprikatelers die allen met een verschillende prijsmutatie van hun producten worden geconfronteerd. Zie daarvoor ook de bovenstaande figuur, met de keuze teelt onder glas. Voor een tomatenbedrijf met een omzet van 2 miljoen euro betekent de genoemde prijsdaling van bijna 10% een opbrengst- en inkomensdaling van ongeveer 2 ton.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven