Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Intensieve veehouderij

Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex gestegen
7/8/2020

Het intensieve veehouderijcomplex is opgebouwd uit de vleeskalveren-, de varkens-, de legpluimvee- en de vleeskuikenbedrijven (totaal 5.846 bedrijven in 2017) en de bij deze sectoren horende slachterijen en vleesverwerkers. Daarnaast maken ook toeleveranciers en distributiebedrijven deel uit van dit complex voor het deel dat zij leveren aan de primaire intensieve veehouderijbedrijven of de verwerkende industrieën.


Toegevoegde waarde intensieve veehouderijcomplex 
De toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex steeg in 2017 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - tot zo’n 6,5 miljard euro. De toename is vooral het gevolg van betere prijzen voor biggen en vleesvarkens (zie prijzen). De toegevoegde waarde van dit complex, in 2017 zo’n 0,9% van het bruto binnenlands product (bbp), hangt volledig samen met de verwerking van binnenlandse agrarische grondstoffen: de import van agrarische grondstoffen door de slachterijen van varkens, pluimvee en vleeskalveren is vrijwel nihil. Evenals bij de grondgebonden veehouderij wordt de invoer van veevoergrondstoffen toegerekend aan het akkerbouwcomplex. Zo’n 50% van de toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex kwam tot stand in de toelevering. De primaire bedrijven en de distributiebedrijven leverden een bijdrage van respectievelijk 14% en 8% aan de toegevoegde waarde, de verwerkende industrie circa 29%.Werkgelegenheid intensieve veehouderijcomplex 
De totale werkgelegenheid van het intensieve veehouderijcomplex kwam in 2017 uit op circa 87.000 arbeidsjaren. Bijna één vijfde van de werkgelegenheid in dit complex zit op de primaire bedrijven; dat is anderhalf keer zoveel als de bijdrage aan de toegevoegde waarde, wat duidt op een relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven in vergelijking met de overige schakels in het complex. De toelevering neemt in het complex ongeveer bijna de helft van de werkgelegenheid voor rekening, de verwerkende industrie ruim een kwart en de distributie 6%. Sinds 2010 is de werkgelegenheid – relatief gezien – het meest toegenomen in de verwerkende industrie van het complex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page