Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Fruitteelt
     
Fruitteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven
 • Visserij
 • Grote zeevisserij
 • Kottervisserij
 • Mosselcultuur
 • Overige kleine zeevisserij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Kosten - Fruitteelt

Kosten stijgen fors
3/30/2022

Voor het oogstjaar 2021 is een flinke kostenstijging geraamd. De betaalde kosten en afschrijvingen nemen naar verwachting toe tot ongeveer 480.000 euro. Dit is een stijging van bijna 15.000 euro ten opzichte van een jaar eerder. Naast de sterke prijsstijging van energie en meststoffen namen ook de kosten voor arbeid toe.

De toegerekende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor de teelt van de gewassen en de vermarkting van de producten zoals gewasbescherming, meststoffen en aflevering. Ook de afschrijvingen op investeringen in plantopstanden vallen eronder. De betaalde arbeidskosten, voornamelijk voor de oogst, vormen de grootste kostenpost (aandeel van circa 30%). Naast oogstwerkzaamheden wordt losse arbeid ook ingezet voor het sorteren en verpakken van producten.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page