Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Leghennenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.450.800
1.120.200
1.149.000
1.075.600
  Expand
Akkerbouw
euro
6.100
4.700
3.700
4.200
  Expand
Rundveehouderij
euro
3.600
2.700
8.500
800
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
1.387.500
1.032.400
973.200
1.013.700
  Expand
Overige opbrengsten
euro
53.700
80.400
163.600
56.900
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.287.300
1.021.500
1.035.600
964.700
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
946.100
715.800
623.700
651.200
  Expand
Energie
euro
38.700
20.300
19.100
17.500
   
Immateriele activa
euro
5.500
5.500
8.400
10.000
  Expand
Materiele activa
euro
179.700
165.000
190.300
165.000
   
Betaalde arbeid
euro
42.200
41.000
100.900
37.200
   
Werk door derden
euro
2.400
2.200
2.400
1.600
  Expand
Financieringslasten
euro
24.700
25.100
37.600
31.200
   
Algemene kosten
euro
48.000
46.600
53.200
50.900
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
163.500
98.700
113.400
110.900
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.000
1.000
600
-8.800
  
Inkomen uit bedrijf
euro
164.600
99.700
114.000
102.100
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
111.700
67.600
70.200
69.600
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
67.600
70.200
69.600
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
31.800
35.800
35.000