Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Vleeskalverbedrijven (op contractbasis)

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
296.500
291.700
273.600
274.800
  Expand
Akkerbouw
euro
12.400
9.900
15.700
14.300
  Expand
Rundveehouderij
euro
300
200
300
300
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
15.300
14.200
9.900
10.200
  Expand
Overige opbrengsten
euro
268.500
267.400
247.800
249.900
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
262.100
224.300
215.300
208.300
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
60.700
54.200
48.300
53.800
  Expand
Energie
euro
35.300
16.400
14.300
15.400
   
Immateriele activa
euro
200
200
300
200
  Expand
Materiele activa
euro
114.200
103.300
96.800
87.600
   
Betaalde arbeid
euro
7.600
7.300
9.000
8.500
   
Werk door derden
euro
5.400
4.900
7.000
6.900
  Expand
Financieringslasten
euro
15.300
15.400
19.000
16.100
   
Algemene kosten
euro
23.300
22.500
20.700
19.600
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
34.400
67.400
58.400
66.500
  
Buitengewone baten en lasten
euro
200
200
200
-2.100
  
Inkomen uit bedrijf
euro
34.600
67.700
58.500
64.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
24.200
47.300
42.200
46.300
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
47.300
42.200
46.300