Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Biologische melkveebedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
530.500
437.600
392.800
378.600
  Expand
Akkerbouw
euro
8.200
6.300
4.800
2.000
  Expand
Groenten
euro
100
0
0
0
  Expand
Rundveehouderij
euro
437.600
357.400
318.000
317.900
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
500
400
200
0
  Expand
Overige opbrengsten
euro
84.200
73.400
69.800
58.600
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
412.400
361.200
330.300
318.100
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
151.400
126.400
114.100
111.200
  Expand
Energie
euro
12.600
6.400
6.100
5.400
   
Immateriele activa
euro
4.200
4.000
4.500
3.400
  Expand
Materiele activa
euro
150.500
136.200
129.700
121.100
   
Betaalde arbeid
euro
11.300
10.900
7.500
8.000
   
Werk door derden
euro
31.900
28.000
22.300
24.700
  Expand
Financieringslasten
euro
25.500
25.200
23.800
21.500
   
Algemene kosten
euro
25.100
24.300
22.300
22.900
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
118.000
76.300
62.500
60.500
  
Buitengewone baten en lasten
euro
800
800
600
1.100
  
Inkomen uit bedrijf
euro
118.800
77.200
63.100
61.600
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
70.300
45.900
39.200
40.900
  
Idem, exclusief afschrijving melkquotum
euro/onbetaalde aje
 
46.000
39.300
40.900
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
45.900
39.200
40.900
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
13.000
9.600
11.900