Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Glastuinbouw: groentebedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
3.688.700
2.795.400
2.448.600
2.382.200
  Expand
Akkerbouw
euro
500
400
500
200
  Expand
Groenten
euro
2.244.800
2.056.700
1.970.200
1.886.900
   
Bloemen
euro
100
100
0
0
  Expand
Overig tuinbouw
euro
3.700
3.700
4.900
6.100
  Expand
Overige opbrengsten
euro
1.439.600
734.400
472.900
489.000
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
2.939.500
2.319.800
2.035.600
1.966.700
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
487.400
393.100
406.500
366.900
  Expand
Energie
euro
1.129.300
751.700
424.000
465.500
  Expand
Materiele activa
euro
458.900
378.400
369.600
356.600
   
Betaalde arbeid
euro
557.100
521.200
565.800
520.500
   
Werk door derden
euro
144.000
123.400
118.500
110.200
  Expand
Financieringslasten
euro
33.200
32.000
35.000
37.600
   
Algemene kosten
euro
129.600
120.000
116.200
109.400
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
749.200
475.600
413.000
415.500
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-1.200
-800
-1.400
-1.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
748.000
474.800
411.700
414.500
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
416.300
270.200
261.400
265.300
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
270.200
261.400
265.300
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
55.200
44.300
44.100