Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Fruitbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
1.210
1.230
1.240
1.330
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
327
328
321
342
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
16,4
16,3
16,1
15,9
  
Melkkoeien
aantal
0
0
0,1
0,1
  
Vleesvarkens
aantal
0
1
0
1
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
33
41
46
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
335
337
339
327
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
135
135
173
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
15,8
15,8
16,4
14,9
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,25
1,25
1,32
1,28
 
Aantal dieren
 
 
 
 
 
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
506.100
551.500
536.800
403.900
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
516.100
474.800
456.200
362.400
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
-10.000
76.700
80.500
41.500
  
Buitengewone baten en lasten
euro
1.400
1.500
700
-6.900
  
Inkomen uit bedrijf
euro
-8.500
78.100
81.300
34.600
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
-6.800
62.400
61.600
27.100
  
Totaal inkomen
euro
 
88.200
95.900
48.500
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
506.100
551.500
536.800
403.900
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
603.300
554.600
536.600
438.100
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
501.600
459.800
439.900
348.600
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
101.800
94.800
96.700
89.500
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
-97.200
-3.100
200
-34.200
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
84
99
100
92