Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Bloembollenbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
550
550
540
560
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
999
997
1.011
951
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
43,2
42,6
43,1
43,3
  
Melkkoeien
aantal
1,3
1,3
1,3
1,3
  
Vleesvarkens
aantal
0
0
0
1
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
32
36
36
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
1.295
1.293
1.252
1.087
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
511
497
429
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
48,5
48,5
45,9
40,5
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,6
1,59
1,72
1,71
Collapse
Aantal dieren
 
 
 
 
 
  
Melkkoeien
aantal
9,9
10
7,9
6
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.888.600
1.816.700
1.447.600
1.387.200
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
1.539.200
1.328.200
1.247.400
1.152.600
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
349.400
488.600
200.200
234.600
  
Buitengewone baten en lasten
euro
3.900
3.800
3.000
-5.800
  
Inkomen uit bedrijf
euro
353.300
492.400
203.200
228.700
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
221.300
308.800
118.300
133.600
  
Totaal inkomen
euro
 
495.800
210.500
236.000
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.888.600
1.816.700
1.447.600
1.387.200
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
1.669.500
1.435.300
1.360.200
1.260.000
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
1.504.400
1.292.400
1.216.400
1.118.100
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
165.100
142.800
143.800
141.900
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
219.100
381.500
87.400
127.100
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
113
127
106
110