Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Glastuinbouwbedrijven, totaal
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
2.350
2.340
2.360
2.270
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
2.550
2.460
2.376
2.158
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
5,2
5,4
5,1
5,1
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
206
231
244
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
2.023
1.950
1.978
1.927
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
720
729
619
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
4,3
4,2
4,4
4,7
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,67
1,65
1,62
1,6
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,73
1,7
1,72
 
Aantal dieren
 
 
 
 
 
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
2.936.300
2.599.700
2.249.100
2.273.700
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
2.638.600
2.133.400
1.936.300
1.966.500
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
297.700
466.300
312.800
307.200
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-5.600
-5.100
-5.800
600
  
Inkomen uit bedrijf
euro
292.100
461.100
307.000
307.800
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
175.400
278.900
189.200
192.900
  
Totaal inkomen
euro
294.800
464.000
308.500
311.300
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
2.936.300
2.599.700
2.249.100
2.273.700
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
2.765.700
2.245.100
2.043.600
2.066.700
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
2.612.200
2.107.500
1.907.300
1.934.100
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
153.500
137.600
136.300
132.600
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
170.600
354.600
205.500
207.000
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
106
116
110
110