Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Market Outlook > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Market outlook - Vlees & eieren

De vleesconsumptie per hoofd in de EU en Nederland gaat in de toekomst dalen
1/31/2019

De vraag naar vlees groeit wereldwijd met circa 1% per jaar. Bevolkingsgroei en inkomensontwikkeling in ontwikkelingslanden zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. De groei betreft vooral pluimveevlees en rundvlees. De vraag naar varkensvlees groeit beperkt, waarbij cultureel-religieuze factoren ten aanzien van varkensvlees meespelen.


De komende 10 jaar zal de EU vleesproductie naar verwachting niet groeien maar zich stabiliseren op circa 48 miljoen ton per jaar. De samenstelling van het productiepakket zal zich mede door verschuivende consumentenpreferenties en exportmogelijkheden wel wat aanpassen ten gunste van kip.
De vleesconsumptie in de EU-15 was tot voor kort stabiel, terwijl er in de EU-13 (nieuwe lidstaten) sprake was van een inhaaleffect, dat echter sterk in belangrijkheid is afgenomen. Voor de toekomst wordt verwacht dat de totale vleesconsumptie in de EU langzaam zal gaan dalen. Dit heeft vooral te maken met zowel verschuivende consumentenpreferenties als met ontwikkelingen in de consumentenpopulatie.

Door de lage graanprijzen zijn de voerkosten de afgelopen jaren gedaald, al zullen ze de komende jaren waarschijnlijk weer iets toenemen. De uitgangspositie voor de concurrentiepositie van de dierlijke productiesectoren is daarmee nog steeds relatief gunstig. De Nederlandse varkenshouderij staat aan de vooravond van belangrijke structuuraanpassingen in de komende jaren, waarbij een fors aantal bedrijven naar verwachting op korte termijn zal stoppen. De rundvlees productie zal naar verwachting in de EU enigszins gaan dalen, vooral als een gevolg van een verwachte daling van de rundveestapel (melkkoeien en zoogkoeien).

Rundvlees  
De wereldmarktprijs van rundvlees staat onder druk (onder andere door de voltooiing van de veestapelopbouw in de VS en de verwachte aanbodgroei vanuit Argentinië en Brazilië. Als gevolg daarvan zullen de EU-prijzen de komende jaren mee dalen met dit patroon. Vanaf 2024 zal de wereldmarktprijs zich waarschijnlijk gaan stabiliseren. De vraag naar rundvlees daalt in de EU door een dalende consumptie per hoofd. Zowel de EU zoogkoeienstapel als de melkveestapel laten een dalende trend zien die leidt tot een daling van de rundvleesproductie in de EU en in Nederland. De Nederlandse kalfsvleesproductie is competitief en zal zich naar verwachting goed kunnen handhaven.


Varkensvlees
China blijft een van de grootste importeurs van varkensvlees uit de EU. De afzet naar Japan en Zuid-Korea is recent gegroeid. Er is veel onzekerheid rond de toekomst. De uitbraak van Afrikaanse varkenspest en/of de verdere verspreiding daarvan in China en/of in de EU kan de handelsperspectieven voor de EU en Nederland zowel positief als negatief beïnvloeden. Verder is de impact van de handelsoorlog tussen Amerika en China een onzekerheidsfactor. Als China Amerikaans varkensvlees gaat mijden biedt dit kansen voor zowel de EU als andere exporteurs (Brazilië).
 
Er wordt verwacht dat de varkensvlees prijs in de EU de komende jaren wat kan toenemen, onder andere als gevolg van de extra afzetmogelijkheden in Azië. De Nederlandse prijs van varkensvlees zal met deze prijsstijging kunnen meeliften. Ondanks deze (onzekere) maar op korte termijn positieve prijsontwikkeling zal de productie in Nederland naar verwachting de komende jaren toch substantieel dalen. In 2019 zal een fors aantal bedrijven stoppen (de zogenaamde gedoogstoppers, ofwel bedrijven die nog niet voldoen aan het Besluit Emissiearme huisvesting). Ook de jaren daarna zal de productie naar verwachting nog dalen door de geplande uitkoop- of saneringsregelingregeling waarbij een deel van de varkensrechten definitief uit de markt zal worden genomen. Vanaf 2021 kan de productie zich dan weer normaal ontwikkelen. Vanwege de blijvende rol van milieubeperkingen en de concurrentiedruk leidt dit echter slechts tot een marginale stijging van de productie. 


Pluimveevlees
De vraag naar pluimveevlees wereldwijd en in de EU laat een relatief sterke groei zien. Ook in Nederland zal naar verwachting de komende jaren de consumptie nog toenemen. De groeimogelijkheden van de productie van pluimveevlees worden in Nederland beperkt door milieubeperkingen (NB de figuur geeft slachtingen). Na een drukkend effect op de groei vanwege de fipronil-affaire en de uitbraak van vogelgriep in 2017/18, is er in 2018 weer sprake van een meer normale ontwikkeling.

Voor de toekomst wordt rekening gehouden met een lichte daling van de Nederlandse pluimveeproductie. Er is in de sector een dier-rechten systeem van toepassing dat de groei van de pluimveepopulatie beperkt. Verder is er een toename van langzaam-groeiende rassen en zijn er beperkte uitbreidingsmogelijkheden met betrekking tot de stalcapaciteit. Tenslotte is er stevige concurrentie en heeft de Nederlandse sector in EU-verband gezien zeker niet de laagste kostprijs. Bij eieren wordt een lichte groei verwacht omdat daar de productiviteitsstijging zich naar verwachting gunstiger zal ontwikkelen dan bij slachtkippen.Kies productgroep
Contactpersoon
Roel Jongeneel
070-3358176
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page