Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwensindex melkveehouders op laagste punt
5/11/2020

Het vertrouwen van melkveehouders is in het eerste kwartaal van 2020 op het laagste punt uitgekomen sinds de metingen zijn begonnen. De index daalt met 16 punten tot onder het nulpunt. Opvallend genoeg blijft de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, nagenoeg onveranderd terwijl de index over de verwachtingen voor de middellange termijn sterk afneemt.


Het vertrouwen onder melkveehouders is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald onder invloed van de middellange termijn verwachting. De vertrouwensindex van de melkveehouderij daalde met 16 punten. Hiermee daalde de index, voor het eerst sinds de metingen begonnen, onder het nulpunt.

De stemmingsindex is echter in het eerste kwartaal van 2020 niet wezenlijk naar beneden bijgesteld. De stemmingsindex die huidige situatie op het bedrijf verwoord, daalde met een half punt. Hiermee ligt de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf typeert, weer iets boven de totale land- en tuinbouwindex. Wel ligt de index nog iets lager dan gebruikelijk voor deze sector. Het lange termijn gemiddelde ligt namelijk op 23 punten. 

De conjunctuurindex die ondernemers terug laat kijken op de laatste 12 maanden steeg met 7 punten. Door dalende kosten en hogere producties stegen de omzet en winst. Toch kijken de meeste ondernemers nog altijd negatief terug op het afgelopen jaar. De index bleef ondanks de stijging op -7 staan.

De index die de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft, is in het eerste kwartaal van 2020 ongekend hard gedaald met 27 punten. De index staat nu op -24 punten en dit is een negatief record. Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 8 punten.  

Ondernemers hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden ook sterk naar beneden bijgesteld sinds de meting over het vierde kwartaal van 2019. De index daalde met 43 punten naar -41 punten. In het 4de kwartaal van 2017 was er ook een dergelijke daling waarneembaar. Toch is deze daling nog extremer. De "overall" index stond niet eerder zo laag. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde vooral door een negatieve correctie van 82 punten bij de opbrengstprijs. Ook de productie heeft volgens meer ondernemers minder positieve invloed op de bedrijfsvoering de komende 12 maanden. De andere indicatoren, de kosten uitgezonderd, namen af. De indexen van opbrengstprijs, omzet en winst stonden niet eerder zo laag.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page