Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen bij melkveehouders na kleine piek weer terug op niveau van vorig jaar
10/1/2021

Het vertrouwen van melkveehouders is in het tweede kwartaal van 2021 gedaald met 5 punten. De Agro Vertrouwensindex melkveehouderij steeg in het eerste kwartaal nog met een gelijk aantal punten en is nu weer terug op het niveau waar het de laatste drie kwartalen van 2020 op stond. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde met 1,5 punt. Ook de verwachtingen voor de middellange termijn werd naar beneden bijgesteld. Deze index daalde met bijna 9 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.


De Agro Vertrouwensindex van melkveehouders ligt met een kleine 7 punten maar net onder de index van de totale land- en tuinbouw (8 punten). Ook ligt dit onder het langlopende gemiddelde voor deze sector van 14 punten. Met een index van 7 punten behoren melkveehouders samen met akkerbouwers en varkenshouders tot de sectoren die onder het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw liggen.

De stemmingsindex daalde slechts 1,5 punt tot 14 punten in het tweede kwartaal van 2021. Dit ligt dicht in de buurt van andere sectoren zoals de varkenshouderij en akkerbouw. De huidige stand is ongeveer 7 punten lager dan wat gebruikelijk is voor deze sector.

De conjunctuurindex die ondernemers terug laat kijken op de laatste 12 maanden steeg wel sterk. Melkveehouders waren veel meer tevreden dan in het eerste kwartaal. De index steeg met 20 punten. De index bleef ondanks deze stijging op -5 staan. Hierdoor kijken nog altijd meer melkveehouders negatief terug op de afgelopen 12 maanden. De veel positievere beoordeling over de opbrengstprijzen was de oorzaak van deze stijging. De index steeg 50 punten. Ook werd de productie beter beoordeeld maar stegen de kosten.

Melkveehouders hebben hun mening over de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar naar beneden bijgesteld ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze index is in het tweede kwartaal van 2021 gedaald met bijna 9 punten tot exact nul punten. Hiermee zijn er exact evenveel melkveehouders die de langere termijn met een positief gemoed tegemoet treden als dat er ondernemers zijn die hier negatief over denken. Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 7 punten.

Melkveehouders hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden ook naar beneden bijgesteld (-10 punten). Vooral verwachten melkveehouders lagere opbrengstprijzen dan momenteel gangbaar zijn. Van deze indicator daalde de index met maar liefst 17 punten. Ook de productie werd iets minder goed beoordeeld. Boeren verwachten dat de kosten niet veel verder zullen stijgen. Omdat omzet en winst onder invloed van die lagere opbrengstprijs ook daalden, kwam de totale "conjunctuurindex vooruitkijkend" net onder nul uit: -1,4 punt.

Voor actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page