Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Glastuinbouw

Glastuinder vreest toekomst
11/11/2021

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het derde kwartaal van 2021 gedaald met -12 punten sterk gedaald. Hoewel de stemmingsindex nagenoeg onveranderd bleef daalde de verwachting van ondernemers op de middellange termijn (2 à 3 jaar) sterk. De stemmingsindex en de verwachting voor de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex.




De Agro Vertrouwensindex in de glastuinbouwsector is in het derde kwartaal van 2021 met ruim 12 punten gedaald naar ongeveer 7,5 punt. De index ligt hiermee nog net boven de vertrouwensindex van de totale land- en tuinbouw maar is wel onder het langlopende gemiddelde van de glastuinbouw gezakt.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, is in het derde kwartaal van 2021 nauwelijks veranderd en staat op ruim 38 punten. Glastuinders zijn over de huidige situatie op het bedrijf dus over het algemeen zeer tevreden. Van alle sectoren scoort de stemmingsindex hier het hoogst en ligt ver boven het niveau van wat gangbaar is in deze sector.

Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden zijn tuinders nog altijd positief, ondanks een negatieve correctie van ruim 2 punten van de &39;conjunctuurindex terugkijkend&39;. De index staat nu op 7 punten. De onderliggende indicatoren werden allemaal iets minder goed beoordeeld dan een kwartaal eerder. De opbrengstprijs was hierop een uitzondering. Deze bleef stabiel. 

Ondernemers schatten hun economische bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) sterk negatiever in dan een kwartaal geleden (-20 punten). De index daalde nog niet eerder zo sterk. Door deze negatieve correctie komt de index flink onder nul uit. Met een index van -17 waren de verwachtingen van deze ondernemers nog niet eerder zo laag. 

Ook op de wat kortere termijn zijn ondernemers in de glastuinbouw negatief gestemd. De index die ondernemers 12 maanden vooruit laat kijken daalde met 17 punten tot ver onder het nulpunt. Alleen net na het uitbreken van de coronacrisis waren glastuinders negatiever. Met name vreest men de gestegen kosten. Deze kostenindex daalde met bijna 25 punten tot -62 punten. Dit is ook een laagterecord.




Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief



Top of page