Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Voedselprijzenmonitor > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Eieren

Eierprijs in de supermarkt verder gestegen
9/14/2022

De consumentenprijs van eieren is in de maanden juni en juli met 5% gestegen en uitgekomen op 170 punten (prijsniveau 2015=100). De prijzen af pakstation zijn licht gestegen naar 139 punten, een stijging van 2%. De eierprijzen af boerderij zijn gedaald en lagen in juli 3% lager dan in mei. Deze prijzen liggen 70% boven het niveau van juli vorig jaar. Voer is de grootste kostenpost voor de leghennenhouder. In 2021 was de voerprijs al hoog. In juli 2022 lag de voerprijs ruim 40% hoger dan vorig jaar.Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) is in 2022 gestegen van 149 punten (2015=100) in januari naar 170 punten in juli, een stijging van 14% over de afgelopen 6 maanden, waarvan 5% heeft plaatsgevonden gedurende de laatste twee maanden. De consumentenprijs van eieren bereikt hiermee een opvallend hoog niveau in juli 2022, ook in vergelijking met andere producten. Deze stijging is eveneens zichtbaar over de langere termijn. In 2017 lag de consumentenprijs van eieren nog op ongeveer 111 punten terwijl deze in 2021 was opgelopen naar 145 punten, een toename van meer dan 30% in vier jaar tijd.

De index voor de prijzen af pakstation (PPI) is de afgelopen twee maanden licht gestegen (+2%) van 137 punten in mei naar 139 in juli . Dit betreft de producentenprijs binnenland. De prijsindex voor afzet naar het buitenland is de afgelopen maanden gedaald (-2%) van 122 naar 119 punten.

De prijsindex af boerderij is iets gedaald (-3%), van 152 punten in mei naar 147 in juli. In de zomermaanden is een dergelijke prijsdaling normaal. De af-boerderijprijsindex heeft betrekking op reguliere scharreleieren die naar de foodservice gaan of worden geëxporteerd De Nederlandse supermarkten verkopen bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. Dit zijn het Beter Leven keurmerk met 1 ster (scharrelei), 2 sterren (vrije-uitloopeieren) of 3 sterren (vooral biologische eieren). Deze eieren worden door de leghennenhouders vooral middels contracten met een vaste prijs verkocht. De weergegeven consumentenprijs en de prijs af boerderij zijn dus niet goed te vergelijken.

Vorig jaar en in de afgelopen maanden hadden pluimveehouders te maken met flink hogere voerkosten. Omdat 65% van de kostprijs van eieren bestaat uit voerkosten, is deze van grote invloed op de totale kosten en de marge. Voor de meeste bedrijven zijn de opbrengstprijzen nog steeds kostendekkend. Verder wordt de sector nog steeds geconfronteerd met uitbraken van vogelgriep, dit jaar zelfs in de zomermaanden. Er worden leghennen geruimd en er zijn vervoersbeperkingen voor pluimvee en eieren die extra kosten met zich meebrengen. Veel bedrijven met vrije uitloop moeten de leghennen binnen houden en hun eieren nog steeds als gewoon scharrelei verkopen. Dit zet de opbrengstprijs onder druk.

Keten
De tafeleieren in het schap bij de supermarkten zijn direct door de pakstations afgeleverd of door grossiers via de pakstations. Leghennenhouders leveren eieren aan de pakstations, verpakken zelf of leveren aan de eiproductenindustrie. In de eierketen zijn broederijen en opfokkers van jonge hennen belangrijke voorschakels. Mengvoerfabrikanten zijn belangrijke toeleveranciers.

Toelichting op drie niveaus
Bijna 90% van de tafeleieren wordt afgezet via de supermarkten. Er is geen noemenswaardige import van eieren voor de afzet via supermarkten. In Nederland houden circa 850 bedrijven leghennen, in verschillende houderijsystemen. Het merendeel van de hennen wordt gehouden als scharrelhen. Daarnaast worden ook hennen gehouden in de biologische houderij, overige systemen met vrije uitloop of in kooihuisvesting (‘koloniekooien’).

De geproduceerde eieren worden op de boerderij verpakt of geleverd aan de 14 middelgrote en grote pakstations. Deze sorteren en verpakken de eieren in consumentenverpakkingen. De Nederlandse pakstations leveren tafeleieren aan supermarkten in Nederland (circa 30% van de productie) en Duitsland (ook circa 30% van de productie). Een deel van de eieren (30 tot 35%) gaat naar de eiproductenindustrie in of buiten Nederland, waar ze worden verwerkt tot vloeibaar of gedroogd eiproduct. Dit eiproduct wordt vervolgens weer gekocht door de levensmiddelenindustrie, waarbij fabrikanten van sauzen en pasta en bakkerijen belangrijke afnemers zijn.

Prijsvorming
De leghennenhouders maken veelal per legronde afspraken met een pakstation. Naast kwaliteitsaspecten kan er ook een afspraak gemaakt worden over de prijs voor de eieren. Veel leghennenhouders werken met een vrije marktprijs, waarbij voor elke geleverde partij eieren de dan geldende marktprijs betaald wordt. Er is een duidelijk seizoenspatroon in de marktprijzen. ’s Zomers zijn de eierprijzen voor de leghennenhouders in de regel lager dan in de rest van het jaar. Steeds meer leghennenhouders leveren eieren met het Beter Leven keurmerk aan de Nederlandse detailhandel en werken daarbij met vaste contractprijzen. Voor elke ronde leghennen worden prijsafspraken gemaakt. Ook bedrijven met vrije uitloop en biologische hennen werken vooral met vaste prijsafspraken.

Prijsindices
De diverse prijsindices sluiten niet helemaal naadloos op elkaar aan. De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op de prijzen voor tafeleieren in de supermarkt, dat zijn bijna uitsluitend eieren met een keurmerk. De producentenprijsindex (PPI) is gebaseerd op de binnenlandse opbrengstprijzen van pakstations én die van de eiproductenindustrie. De prijs af boerderij (API) is gebaseerd op reguliere scharreleieren, die naar de foodservice (onder andere horeca, catering) gaan of geëxporteerd worden.


Kies een keten
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page