Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Voedselprijzenmonitor > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Actuele voedselprijzen - Brood

Brood duurder, tarweprijs stabiliseert
9/14/2022

De consumentenprijsindex van brood is in juli 2022 uitgekomen op 114 punten (2015=100), 2% hoger dan twee maanden ervoor en 9% hoger dan in juli 2021. De verkoopprijzen van producenten van brood en broodproducten zijn de afgelopen twee maanden gestegen naar 114 punten, 2% hoger dan in juli en 7% hoger dan een jaar eerder. De prijsindex van tarwe af boerderij lag in juli op 236 punten, gelijk aan het niveau van twee maanden eerder en 61% hoger dan in juli 2021.Prijsontwikkeling
De afgelopen drie jaar was de prijs van brood stabiel. Dit komt doordat de industrie de grondstofvoorziening en de bijbehorende prijsrisico’s afdekt met contracten. De consumentenprijzen en producentenprijzen zijn dan ook op korte termijn weinig gevoelig voor veranderende telersprijzen. Dit is sinds begin 2022 echter aanzienlijk veranderd. De consumentenprijsindex van brood is in juli 2022 uitgekomen op 114 punten (2015=100), 2% hoger dan twee maanden ervoor en 9% hoger dan in juli 2021. Door de oplopende grondstof- en energieprijzen zijn de productiekosten in de bakkerijen ook hoger geworden. De verkoopprijzen van producenten van brood en broodproducten lagen 2% hoger dan in juli, en zijn met 7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Bij de start van het seizoen 2021-2022 – na de oogst in augustus vorig jaar – daalde de telersprijsindex eerst naar 136 punten, maar steeg daarna fors om in maart 2022 uit te komen op 223 punten. De maanden daarna steeg de prijs minder snel en kwam in juli 2022 uit op 236 punten. Dat is even hoog als twee maanden eerder en 61% hoger dan een jaar eerder. Er is wereldwijd een grote vraag naar tarwe, onder andere vanuit China, terwijl de voorraden beperkt zijn en de export vanuit Oekraïne en Rusland – samen goed voor 30% van de mondiale tarwe-export – vanwege de oorlog stagneerde.
Om de graanexport vanuit Oekraïne weer mogelijk te maken, hebben Turkije en de Verenigde Naties een handelscorridor opgezet (graandeal). Begin augustus 2022 is de graanexport vanuit Oekraïne via de Bosporus mondjesmaat hervat. In Oekraïne werd door de oorlog echter een derde minder tarwe gezaaid. Ondanks een recordoogst in Rusland wordt Russisch graan door handelssancties minder makkelijk wereldwijd verkocht.
De Oekraïne-oorlog heeft in Nederland tot een uitbreiding van het graanareaal met 15.000 ha geleid. De net binnengehaalde Nederlandse oogst van 2022 wordt gekenmerkt door een hoge graanopbrengst van goede kwaliteit. In Zuid-Europa wordt als gevolg van de droogte een lagere opbrengst verwacht. India ziet, vanwege de fors lagere tarweoogst door extreme droogte, af van de voorgenomen verruiming van de export. Naast tarwe heeft India ook de export van bloem aan banden gelegd, wat een prijsopdrijvend effect heeft. Ondanks een verwachte productiestijging in de VS en Canada, voorziet de USDA krappe voorraden.

De wereldwijde eindvoorraad werd in het WASDE-rapport van juli 2022 naar boven bijgesteld, maar de wereldwijde tarweconsumptie is nog steeds groter dan de productie. Volgens de FAO daalt de mondiale graanproductie in 2022, voor het eerst in vier jaar, tot 2.784 miljoen ton. Hoe kleiner de voorraden, des te lastiger tegenvallers in de oogst kunnen worden opgevangen. De onzekere situatie leidt tot volatiele prijzen.

De VS en de EU vormen samen met Rusland de top 3 van tarwe-exporteurs in de wereld. Overigens komt Nederlandse broodtarwe en meel vooral uit Frankrijk en Duitsland, maar ook die worden vanwege de mondiale situatie duurder. De sterk opgelopen energieprijzen hebben ook effect op logistieke kosten en de productiekosten van brood. De prijs die de consument voor brood moet gaan betalen zal naar alle waarschijnlijkheid blijven stijgen. De crisis heeft ook impact op de beschikbaarheid van kunstmeststoffen, waarvan Rusland en Belarus belangrijke exporteurs zijn. De beperkte beschikbaarheid van kunstmest kan een negatieve invloed hebben op zowel de inzaai als de opbrengstverwachting van het voorliggende seizoen.

Ten slotte is de tarweprijs hoog door een oplopende wereldwijde vraag. Naast het gebruik voor consumptiedoeleinden is er eveneens meer vraag naar tarwe voor de productie van bio-ethanol. Dit is een gevolg van de hoge energie- en brandstofprijzen. Ook valutaire ontwikkelingen, zwakte in de grondstoffenmarkten, maar vooral de zeer sterk opgelopen geopolitieke spanningen hebben een effect op de tarwe- en broodmarkt.

Keten
Brood is te koop in supermarkten, die het betrekken van industriële bakkerijen, en bij ambachtelijke bakkers. De laatsten kopen grondstoffen bij de groothandel voor bakkerijgrondstoffen. Industriële bakkerijen kopen meel of melanges vaak rechtstreeks van de Nederlandse maalindustrie. Die koopt baktarwe voornamelijk op de wereldmarkt via makelaars en handelaren. De laatsten kopen tarwe rechtstreeks van collecteurs, boeren of via termijnmarkten.

Toelichting op drie niveaus
De brood- en deegwarenindustrie bestaat uit brood- en banketbakkerijen, de banket- en koekindustrie en de deegwarenindustrie. Er zijn ruim 3.190 brood- en banketbakkerijen in Nederland (CBS, 2021). Industriële bakkerijen produceren het brood voor de supermarkten. Ruim 80% van het brood wordt verkocht in de supermarkten. Het aantal ambachtelijke bakkerijen is dalend. Het aantal industriële bakkerijen is klein en de markt is geconcentreerd. Twee Nederlandse industriële bakkerijen produceren 40 tot 60% van het brood en banket. Meel wordt vaak rechtstreeks gekocht bij maalderijen. De grootste maalderij in Nederland is Meneba, die een aandeel heeft van 65%. Meneba is in 2018 overgenomen door het Belgische Dossche Mills. Daarnaast kent Nederland twee middelgrote maalderijen en een aantal kleinere. Zij importeren gezamenlijk rond de 80% van de tarwe, voornamelijk uit Frankrijk en Duitsland.

Het merendeel van de circa 1 miljoen ton tarwe die jaarlijks door ruim 7.600 Nederlandse akkerbouwers (CBS, 2020) wordt geproduceerd, is zachte tarwe. Deze is minder geschikt als baktarwe en wordt grotendeels benut als veevoer. Slechts ongeveer 100.000 ton van het in Nederland geproduceerde graan - vooral tarwe - wordt verwerkt door de Nederlandse maalindustrie.

Prijsvorming
Ten opzichte van de prijzen af boerderij zijn de consumentenprijzen en producentenprijzen zeer stabiel. Industriële bakkerijen hebben vaak langlopende relaties met supermarkten, door de complexiteit van het productieproces en de specificaties van hun afnemers. Soms worden meerjarige contracten opgesteld. Prijzen worden daarin niet vastgelegd. De grondstoffen bestaan behalve uit meel, uit ingrediënten als oliën en vetten, suiker, eieren, en enzymen of halffabricaten (mixen) en broodverbetermiddelen. Ook prijsontwikkelingen in deze ketens beïnvloeden de producentenprijs. De beurs van Rouen is een belangrijk ijkpunt voor de prijs waarvoor industriële bakkerijen tarwe inkopen. Zij stellen contracten op met maalderijen om hoeveelheden af te dekken. De graanprijs af boerderij fluctueert van jaar tot jaar en is sterk afhankelijk van de vraag- en aanbodontwikkelingen op de mondiale markt. Het weer heeft grote invloed. De graanprijs bestaat uit een basisprijs en toeslagen voor kwaliteit.

Prijsindices
De prijsindex af boerderij betreft de prijzen van Nederlandse zachte tarwe en spelt en niet die van de wereldmarktprijs van harde tarwe.


Kies een keten
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page