Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Barometer agrarische sectoren > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens iets hoger dan vorig jaar
15-5-2023

Voor de vleesvarkenshouderij is het nieuwe jaar sterker begonnen dan vorig jaar. In maart 2023 lag het saldo van vleesvarkens met een niveau van 11.700 euro per bedrijf bijna 6.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat was te danken aan de opbrengsten die sterker stegen dan de kosten van voer en biggen. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.700 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.


Opbrengsten stijgen sterker dan de kosten
In maart 2023 waren de opbrengsten 36% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Die sterke verbetering was te danken aan stijging van de vleesvarkensprijs naar een recordniveau van 2,21 euro per kg. De varkensprijzen stegen in de maanden februari en maart fors, mede door het krappe aanbod van slachtrijpe varkens in de EU-landen. De gemiddelde prijs lag in maart 2023 36% hoger dan maart vorig jaar.

Het aanbod van vleesvarkens in de EU wordt in 2023 4% lager geraamd dan vorig jaar. In 2022 daalde het aantal slachtingen in de EU al met 4,6%. De grootste daling was te zien in Duitsland en België. In Nederland bleef de daling in 2022 van het aantal slachtingen beperkt. In bijna alle EU-landen zal de productie van vleesvarkens dit jaar dalen. Volgens ramingen zal in Nederland de krimp beperkt blijven, maar in bijvoorbeeld Duitsland zal de daling van de varkensstapel voortzetten door de Afrikaanse varkenspest, strengere milieu- en dierenwelzijnsregels en de hoge kosten voor voer en energie. In Denemarken is de varkensstapel ook gekrompen door de relatief lage opbrengstprijzen en de hoge financieringslasten.

Ook de biggenprijs was in maart 2023 fors gestegen. Daardoor namen de aankoopkosten van biggen toe met ruim 30.000 euro per bedrijf. Ook de voerkosten lagen veel hoger. Vleesvarkensbrok was in maart 9% duurder dan dezelfde maand het jaar ervoor. De al in 2021 ingezette prijsstijging van veevoergrondstoffen werd vorig jaar versterkt door de oorlog in Oekraïne, een belangrijk exporterend land van granen. De voerkosten piekten in juni. Daarna volgde een lichte prijsdaling dankzij het graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne, waardoor de graanexport uit Oekraïne via de Zwarte Zee weer kon worden hervat. Alhoewel de prijs van graan is gedaald, zijn de prijzen van soja en raapschroot nog erg hoog. De voerkosten waren in maart 2023 bijna 6.000 euro hoger dan in maart 2022. Vooral dankzij de ruim 42.000 euro hogere opbrengsten is het saldo bijna 6.000 euro hoger dan in maart vorig jaar.Voortschrijdend jaarsaldo klimt omhoog
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens lag in maart 81.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Het dieptepunt werd bereikt in juli 2022, waarna een herstel volgde. Daardoor lag in maart 2023 het voortschrijdend jaarsaldo per vleesvarken per jaar 30 euro onder het langjarig gemiddelde saldo van 75 euro.
Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven