Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Agrimatie in de regio
     
Agrimatie in de regio
Select an indicator
Noord-Brabant - Land- en tuinbouw

Barometer duurzame landbouw Noord-Brabant
2/12/2020

De landbouw en voedselproductie zijn belangrijke economische activiteiten in Noord-Brabant met een grote impact. In het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ zet de provincie een lijn uit voor de gewenste toekomstige ontwikkeling, die het komend jaar verder wordt uitgewerkt. Om die uitwerking een goede basis te geven heeft de provincie Noord-Brabant Wageningen Economic Research gevraagd op basis van feiten een zo actueel mogelijk beeld te geven van de primaire sectoren binnen de Brabantse Agrofood. Daarbij wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken en in opgetreden ontwikkelingen in de afgelopen decennia. Het beeld van de provincie Noord-Brabant wordt vergeleken met het landelijke beeld, waardoor eveneens inzicht wordt verkregen in de sterke en zwakke punten van de primaire sectoren in Noord-Brabant. Hierbij is de Barometer Duurzame landbouw als instrument gebruikt.


Er heeft een terugkoppeling van de resultaten en inzichten uit de Barometer plaatsgevonden naar deskundigen en actoren binnen de Brabantse Agrofood. In twee sesssies (een gericht op de plantaardige sectoren, een gericht op de dierlijke sectoren) zijn de volgende vragen gesteld: wordt het gepresenteerde beeld van de primaire Brabantse landbouw, inclusief de sterkten en zwakten, erkend en herkend door de Brabantse Agrofood? Welke aanvullingen kunnen meegegeven worden ten aanzien van de sterkten en zwakten die zij ervaren en zien binnen hun werkterrein? De opmerkingen en aanvullingen bij de opdracht zijn zo goed mogelijk meegenomen in het eindproduct.

Met de Barometer Duurzame landbouw en de sterkte-zwakteanalyse wil de Provincie een gedegen basis leggen voor de opvolger van het Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood, het programma Landbouw en Voedsel. Dit programma wordt in de loop van 2019 en begin 2020 ingevuld, op basis van het lopende programma, de evaluatie ervan en het nieuwe bestuursakkoord.

Het instrument Barometer Duurzame landbouw omvat vele indicatoren. Deze indicatoren richten zich op de structuurkenmerken van de primaire bedrijven, maatschappelijk aspecten, milieu en economie.

Open hier de factsheet voor de land- en tuinbouw.Kies een sector
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page