Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en verwerking
     
Handel en verwerking
Kies een indicator
Sectorbeschrijving - Voedingsindustrie

Aantal voedingsmiddelenbedrijven groeit met 5%
25-11-2020

Het aantal voedingsmiddelenbedrijven is in 2019 met 5% gegroeid ten opzichte van 2018. Die groei zit met name in de sectoren zuivel en groente- en fruitverwerking en komt door de aanwas van microbedrijven. In de drankenindustrie was de groei in het aantal bedrijven zelfs 17% in dezelfde periode. 

Het aantal bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie (vmi) is met 5% gegroeid naar 5.965 in 2019 (zie figuur). Geen enkele sector laat een daling zien van het totaal aantal bedrijven. De groei zit net zoals vorig jaar in de zuivelsector, waar het aantal bedrijven met 11% steeg naar 310 bedrijven. De toename in het aantal groente- en fruitverwerkende bedrijven is ook 11%; dit brengt het aantal bedrijven op 200. In deze beide sectoren is er een forse aanwas van het aantal microbedrijven. In de zuivelsector kwamen er netto 30 microbedrijven bij (een groei van 22%) en in de groente- en fruitverwerking waren het er 15 (een groei van 19%). De toename in de zuivelsector komt voor rekening van de zelfzuivelaars (melk, yoghurt en in mindere mate kaas). Dit komt onder andere doordat sommige melkveehouders in plaats van investeren in fosfaatrechten, investeren in de verwerking van melk om op deze manier meer te verdienen met het produceren van melk.

Het aantal bedrijven in de brood- en deegwarenindustrie steeg met 4% naar 3.280 bedrijven. Deze sector kent een groot aantal microbedrijven (bakkers bijvoorbeeld) en het aantal microbedrijven steeg bovengemiddeld met 8% naar 1.905.

In de sectoren met groei is het overigens niet altijd zo dat de categorie micro-bedrijven het snelst groeit. Het aantal bedrijven in de slachterij en vleesverwerking is met 4% gegroeid, maar de relatief grotere groei zit bij de grotere bedrijven. Dat is ook het geval bij de drankenindustrie, het totaal aantal bedrijven steeg met 17% naar 855, maar ook hier zit de categorie microbedrijven - 525 in 2019 - met een groei van 15% - onder het gemiddelde. Hieronder vallen de lokale bierbrouwerijen. Hun aantal vertienvoudigde tussen 2009 en 2019 (CBS, 2019).De Monitor Levensmiddelenindustrie 2019 van de FNLI biedt een dashboard van de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid, de productiewaarde en de uitvoer- en de invoer van de levensmiddelenindustrie. Dit is het geheel van de vmi en de drankenindustrie.
De arbeidsproductiviteit in de verschillende sectoren binnen de levensmiddelenindustrie is berekend op basis van Eurostatcijfers over 2016 en 2017. Gemiddeld is de arbeidsproductiviteit in de levensmiddelenindustrie 115.100 euro per werknemer in 2017. In de sectoren met een gemiddeld lagere productiviteit steeg alleen de arbeidsproductiviteit van de groente en fruitverwerking in 2017, van de andere sectoren daalde de arbeidsproductiviteit: van de zuivelindustrie, de vleesverwerkende industrie, de visverwerking, en vervaardiging van brood en banket. Voor de zuivelsector en de vleesverwer-king kan dit te maken hebben met de hogere af boerderijprijzen die werden betaald in 2017 (Agrimatie.nl).
 

Definities
• Microbedrijven: bedrijven met 1 tot en met 9 medewerkers
• Toegevoegde waarde: Het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare btw). Intermediair verbruik betreffen onder andere aangekochte grondstoffen, halffabrikaten, maar ook diensten.
• Arbeidsproductiviteit: Toegevoegde waarde per werknemer (arbeidsvolume/werknemer).
• Werknemer: arbeidsvolume/werknemer
Kies een sector
Contactpersoon
Elsje Oosterkamp
0317 484655
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven