Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Select an indicator
Jaarprijs per schakel - Alle producten

Lagere prijzen voor zuivel in 2016
2/16/2017

De voedselprijzen voor de consument schommelen veel minder dan de prijzen af boerderij. Tussen de producten zijn er wel verschillen in prijsontwikkeling. Bij verse groenten, vers fruit en aardappelen schommelen consumentenprijzen doorgaans meer dan bij vlees, zuivel, eieren en brood. De prijsschommelingen worden bepaald door allerlei factoren: seizoenseffecten (bijvoorbeeld veel aanbod van verse groenten en fruit in de zomer), het aandeel van de grondstoffen in het eindproduct, het aantal bewerkingen dat nodig is om de grondstof te verwerken tot voeding, prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt, contractuele prijsafspraken met leveranciers, aanpassingskosten van prijskaartjes, houdbaarheid product, en prijsstelling van concurrerende winkels. Deze factoren bepalen hoe de verwerkers en winkeliers omgaan met prijsstijgingen en -dalingen van de grondstoffen.De (grote) prijsschommelingen van producten af boerderij worden door de verwerkende industrie gedempt, omdat in de industrieprijs ook andere kosten zijn opgenomen, bijvoorbeeld van verpakkingen, arbeid en energie. Retail zorgt op haar beurt voor een dempend effect op prijsfluctuaties van grondstoffen, omdat langere termijn contractuele prijsafspraken met leveranciers schommelingen van de afzetprijs van de verwerkende industrie in de tijd kunnen afvlakken. Kosten van winkelpersoneel, winkelpanden en gas, water en licht bepalen mede de kostprijs van een consumentenproduct. Daarnaast heeft de retail vaak een eigen consumentenprijsbeleid per product(groep), dat beperkt beïnvloed wordt door de inkoopprijs. Als de prijsstijgingen of -dalingen bij de retail een ander verloop hebben dan het verloop van de kostprijs van de inputs, prevaleert het eigen consumentenprijsbeleid.

Prijzen brood licht gedaald
De winkelprijs van brood- en broodproducten is in 2016 licht gedaald. Brood is een samengesteld product. De grondstoffen zijn naast meel, oliën en vetten, ook suiker, eieren, enzymen of halffabricaten (mixen) en broodverbetermiddelen. Prijsontwikkelingen in deze ketens beïnvloeden de kostprijs van bakkerijproducten (producentenprijs). De producentenprijs is in 2016 gemiddeld met bijna 2% gestegen. Vergeleken met de consumentenprijzen en producentenprijzen is de prijsontwikkeling van tarwe af boerderij zeer instabiel. Die prijs lag in 2016 ruim 7% onder het niveau van 2015 en zelfs 34% onder het topniveau van 2012. De graanprijs af boerderij is sterk afhankelijk van de vraag- en aanbodontwikkelingen op de mondiale markt. 


Zuivelproducten ook lager in prijs
In 2016 zijn de gangbare zuivelproducten voor consumenten gemiddeld bijna 3% in prijs gedaald. Hierbij moet worden aangetekend dat de Nederlandse supermarkten zich de afgelopen jaren intensief hebben ingezet op groei in assortiment van voor consumenten relatief duurdere biologische melkproducten. Daarnaast zien consumenten steeds vaker relatief duurdere innovatieve producten in het schap. De prijs van gangbare melk af boerderij is in 2016 op een dieptepunt uitgekomen. Ten opzichte van 2014 is de prijsdaling maar liefst 27%. De melkprijzen en prijzen van melkproducten hangen samen met de wereldmarktontwikkelingen. Ook is een groter aanbod van melk in Nederland ontstaan door het afschaffen van de melkquotering in 2015.

Pluimveevlees in prijs omhoog
Voor pluimveevlees waren de consumentenprijzen in 2016 gemiddeld 5% hoger dan in 2015. Los hiervan zetten supermarkten steeds meer relatief duurdere diervriendelijke pluimveevleesvarianten af. Vleesverwerkers maken met de inkopers van supermarkten afspraken over de kwaliteit en prijs van pluimveevleesproducten. Er worden na tendering contracten voor één of twee jaar afgesloten. Soms worden afspraken gemaakt op basis van de inkoopprijs bij de pluimveehouders. De prijzen op de buitenlandse markten hebben invloed op de prijs, zowel op producentenniveau, maar ook af boerderij. In 2016 is de gemiddelde prijs af boerderij met bijna 3% gedaald ten opzichte van 2015. Op de langere termijn blijken de prijzen in de verschillende schakels elkaar wel te volgen.  

Varkensvlees iets goedkoper
De consumentenprijs van varkensvlees is in 2016 opnieuw iets lager (-1%) uitgekomen dan in het voorafgaande jaar. Op het niveau van de verwerkers was er echter een flinke prijsstijging ten opzichte van 2015, toen de prijs op een laag niveau was beland. Op het niveau van de varkenshouderij is de prijsontwikkeling evenmin stabiel, maar kwam het gemiddelde prijsniveau in 2016 precies overeen met het gemiddelde van 2006-2015.  


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page