Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Grondmarkt
     
Grondmarkt
Select an indicator
Grondprijs - Land- en tuinbouw

Agrarische grondprijs valt terug naar prijsniveau 2020
8/16/2021

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2021 uitgekomen op 63.500 euro per ha. Dat is 5,8% lager dan in het eerste kwartaal van 2021, maar vrijwel gelijk aan de gemiddelde grondprijs over heel 2020 van 63.600 euro per ha. De relatieve grondmobiliteit was over de laatste vier kwartalen 1,73%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.Prijzen van bouwland en grasland 
Zowel de gemiddelde prijs van bouwland als van grasland daalde in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De prijs van bouwland daalde met 6% naar 69.800 euro per ha. Dat is bijna 3% onder de gemiddelde prijs over heel 2020 van 71.800 per ha. De prijs van grasland nam met 5% af tot 59.600 euro per ha. Dat is 2% hoger dan de gemiddelde prijs over 2020 van 58.400 euro per ha.
De gemiddelde prijs van snijmaisland was in het tweede kwartaal 66.800 euro per ha, nagenoeg gelijk aan de prijs in het voorafgaande kwartaal. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in de figuur opgenomen, maar maakt deel uit van het totaalcijfer van landbouwgrond.

Grondmobiliteit
In het tweede kwartaal van 2021 is 7.200 ha landbouwgrond verhandeld, 400 ha (ruim 5%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2020Q3 tot en met 2021Q2) is in totaal 31.200 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is 1.400 ha (4,7%) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder (2019Q3-2020Q2).

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,73%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

 

Regionale grondprijzen 
Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs; in 2020 lag deze 14% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2020 lag deze 11% onder het landelijk gemiddelde.Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 1%: van 59.300 euro in het eerste kwartaal van 2021 naar 59.700 euro per ha. Over heel 2020 lag de gemiddelde prijs op 56.500 euro per ha.
In de laatste vier kwartalen (2020Q3-2021Q2) is in landsdeel Noord 8.100 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 300 ha (4%) meer dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2019Q3-2020Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 1,4% (evenveel als een jaar eerder).

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2021 met 8%: van 68.900 euro (eerste kwartaal 2021) tot 63.500 euro per ha. Over het gehele jaar 2020 lag de gemiddelde grondprijs in Oost op 63.700 euro per ha.
In landsdeel Oost is in de afgelopen vier kwartalen (2020Q3-2021Q2) 9.100 ha landbouwgrond verhandeld, een fractie meer (100 ha; 1%) dan het voorgaande jaar (2019Q3-2020Q2). De relatieve grondmobiliteit is met 1,7% gelijk gebleven.

Landsdeel West
In landsdeel West nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2021 met 12% af ten opzichte van het eerste kwartaal: van 70.700 naar 62.000 euro per ha. Het jaargemiddelde voor 2020 bedraagt 63.700 euro per ha.
De grondmobiliteit in landsdeel West steeg met 3%: van 3.800 ha in de periode 2019Q3-2020Q2 tot 3.900 ha over de laatste vier kwartalen (2020Q3-2021Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 1,8%, tegen 1,7% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2021 met 3% ten opzichte van het eerste kwartaal: van 75.400 naar 73.000 euro per ha. Over heel 2020 ligt de gemiddelde grondprijs op 72.400 euro per ha.
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid met 9% gestegen: van 9.300 ha in de periode 2019Q3-2020Q2 tot 10.100 ha over de laatste vier kwartalen (2020Q3-2021Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen is uitgekomen op 2,1%, tegen 1,9% in dezelfde periode het jaar daarvoor.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kadaster
 • Voor achtergronden en definities: klik hieronder op de toelichting indicator.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page