Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handelsbeleid
     
Handelsbeleid
Select an indicator
TTIP - Agrarische sector

Komt er een Transatlantic Trade and Investment Partnership met de VS?
10/4/2016

Met de 14e onderhandelingsronde in juli 2016 zijn de besprekingen tussen beide grootste economieën van de wereld over het versterken van hun onderlinge handels- en investeringsrelaties hun vierde jaar ingegaan. Beide partijen benadrukken te streven naar een akkoord voor het einde van 2016, maar tegelijkertijd wordt erkend dat daarvoor nog veel werk moet worden verzet (Bridges Weekly, 21 juli 2016). De besprekingen gaan over drie onderwerpen: markttoegang, samenwerking op voorschriften (‘regulatory cooperation), en afspraken over bepaalde handelsthema’s (waaronder intellectuele eigendommen en investeringsbescherming); op dit laatste gebied spelen voor de landbouw minder interessante thema’s.Beide partijen hebben wat betreft markttoegang aangeboden om van 97% van de tarieflijnen de importtarieven te verlagen naar nul. In de resterende 3% betreft het de meest ‘gevoelige’ tarieflijnen, een categorie waar (veel) agrarische producten in lijken te vallen (zie DG Trade, Public report, 2016). Bij ‘regulatory cooperation’ wordt de nadruk gelegd op beter afstemming van handelsprocedures en –protocollen om de kosten van handel te verlagen: daar waar afwijkende regels en standaarden leiden tot ‘onnodige kosten’, worden afspraken gemaakt om die te voorkomen of te beperken (zoals overlappende inspecties, overdreven bureaucratisch procedures) zonder de technische voorschriften of standaarden aan te passen (‘cutting red tape without cutting corners’ ).

Uit het publieke verslag (DG Trade, 2016) wordt duidelijk dat op tal van onderwerpen (in totaal zijn er 30 ‘hoofdstukken’ voorzien) nog veel uitwisseling van informatie en wensen is, zonder dat er onderhandelingen zijn op basis van tekstvoorstellen. Voor zover er al wel concrete tekstvoorstellen voorliggen, zijn deze onderwerp van discussie en geeft het verslag niet de indruk dat overeenstemming op korte termijn verwacht kan worden. De politieke steun in enkele EU-lidstaten (waaronder Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk) voor een TTIP lijkt ook af te nemen en er is veel kritiek (van overheden en maatschappelijke organisaties) op het principe van het Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS) dat een grote rol speelt in TTIP. Daarnaast zetten beide Amerikaanse presidentskandidaten publiekelijk grote vraagtekens bij handelsakkoorden zoals TPP juist vanwege een vermeende dreiging van dergelijke akkoorden voor de binnenlandse werkgelegenheid.Kies een sector
Contactpersoon
Siemen van Berkum
070 3358101
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bridges (2016). EU, Japan to Aim for 2016 "Agreement in Principle" on FTA. Vol. 20, number 20. 2 June 2016.
 • DG Trade (2016). Public report of the 14th round of negotiations for the Transatlantic trade and investment partnership. July 2016. Date: 4/08/2016
 • DG Trade (2016). CETA – Summary of the final negotiations results. European Commission, tradoc 152982 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page