Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Demografie
     
Demografie
Select an indicator
Politiek en bestuur - Nederland

Overheid neemt publieke taken over van PBO's
1/11/2015

De overheid neemt de publieke taken over van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's) nu deze per 1 januari 2015 worden opgheven. Taken voor het bedrijfsleven kunnen op eigen rekening en op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd door bijvoorbeeld brancheorganisaties. De opheffing van de PBO's is een afspraak uit het regeerakkoord en moet leiden tot lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Nederland is een constitutionele monarchie. Het staatshoofd is per 30 april 2013 koning Willem-Alexander. Als regeringsvorm heeft Nederland een parlementaire democratie. Het parlement bestaat uit twee kamers: de 150 leden van de Tweede Kamer worden gekozen bij algemeen kiesrecht, de 75 leden van de Eerste Kamer worden indirect gekozen door de leden van Provinciale Staten, de 'parlementen' van de twaalf Nederlandse provincies. Deze twaalf provincies omvatten 403 gemeenten. Amsterdam is de hoofdstad, maar de regering zetelt in Den Haag. Ten aanzien van de agrosector worden behalve door de rijksoverheid, de provincies en de gemeenten ook semi-overheidsfuncties vervuld door de zogenaamde publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's). PBO's zoals het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Zuivel en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren bestrijken zowel de primaire productie als de toelevering, handel en verwerking van de betreffende productgroep. De besturen van deze organisaties bestaan uit leden die zijn voorgedragen door representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de PBO's per 1 januari 2015 op te heffen. De verplichte heffingen die ondernemers moesten betalen aan de PBO's komen dan te vervallen. Dit betekent een lastenverlichting voor bedrijven. De overheid neemt de publieke taken over en taken voor het bedrijfsleven kunnen op eigen rekening en op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd door bijvoorbeeld brancheorganisaties. Dan gaat het onder andere om voorlichting en promotie. De taken op het gebied van het Europese landbouw- en visserijbeleid werden al per 1 januari 2014 overgenomen door de overheid. Deze taken worden nu in opdracht van de minister van Economische Zaken uitgevoerd. De resterende taken, bijvoorbeeld de vermindering van antibioticagebruik en de teeltvoorschriften worden nu uiterlijk 1 januari 2015 overgenomen. Het afschaffen van de PBO's is een afspraak uit het regeerakkoord.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page