Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Uitgaven voeding
     
Uitgaven voeding
Select an indicator
Consumptiepatroon - Levensmiddelen

Aandeel voeding in bestedingen consument stabiel
12/18/2017

Huishoudens besteden ongeveer 15% van hun inkomen aan voedings- en genotmiddelen in supermarkten en andere detailhandel. Dit aandeel is de laatste jaren stabiel.Nederlandse huishoudens gaven in 2016 circa 300 mld. euro uit aan voedings- en genotmiddelen, duurzame consumptiegoederen, energie, water, brandstoffen en diensten, waaronder horeca en catering. Aan voedings- en genotmiddelen werd bijna 45 mld. euro besteed. Bijna 29 mld. euro ging op aan voedingsmiddelen als zuivel, vlees en vis, aardappelen, groenten en fruit, en brood. De rest aan genotmiddelen als consumptie-ijs, zoetwaren, dranken en tabak. De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen bedroegen 14,8% van de totale consumptieve bestedingen aan goederen en diensten in 2016; dit aandeel is al een aantal jaar tamelijk stabiel. Uitgaven aan voeding in de horeca en recreatie worden in de uitgaven aan diensten meegerekend en komen in dit aandeel niet tot uitdrukking.

Consumptieve bestedingen van huishoudens (mld. euro) a, 2013-2016
2013201420152016 b
Voedingsmiddelen26.82727.828.5
Genotmiddelen c15.515.715.916.1
Totaal voedings- en genotmiddelen d42.242.743.744.6
Totaal consumptieve bestedingen aan goederen en diensten284.4287.5294.1300.3
Aandeel (%) voedings- en genotmiddelen14.914.914.814.8
a Tegen werkelijke prijzen.
b De bestedingen in euro zijn berekend op basis van gepubliceerde indexcijfers en waardemutaties.
c Inclusief tabak.
d Betreft bestedingen van consumenten via de handel of direct. Uitgaven in horeca en catering worden niet meegenomen.
Bron: CBS. Berekening: Wageningen Economic Research.Voedselprijzen behoorlijk stabiel, uitgezonderd aardappelen, groenten en fruit
De voedselprijzen voor de consument zijn de afgelopen jaren opmerkelijk stabiel, met uitzondering van de aardappel en groente- en fruitprijzen. De prijzen van deze producten schommelen behoorlijk. De waargenomen prijsbewegingen zijn bij de primaire producten groter dan in de winkel (zie ook de Voedselprijzenmonitor). De inkoop van voedingsgrondstoffen is slechts één van de kostencomponenten van voeding die in de winkel te koop is; bij de productie in de verwerkende industrie en distributie via de retail spelen andere kosten een grote rol.
De tabel geeft de prijsontwikkeling van enkele productgroepen van voedingsmiddelen weer voor de consumenten (consumentenprijsindex, of cpi). Elke productgroep in de tabel bevat diverse consumentenproducten. Verschuivingen in het aanbod van producten en/of in de voorkeuren van consumenten, kunnen de prijsontwikkeling van de gehele productgroep beïnvloeden.

Prijsontwikkeling van enkele productgroepen, consumentenprijsindex (cpi) (jaarlijks gemiddelde, 2010=100)
20132016
Aardappelproducten104111
Brood en beschuit110108
Eieren102110
Melk en zuivel105107
Pluimveevlees108115
Rundvlees110109
Varkensvlees107103
Vers fruit114116
Verse groenten100102
Bron: CBS. Bewerking: Wageningen Economic Research.


Aardappelproducten, eieren en pluimveevlees zijn productgroepen die het meest in prijs zijn gestegen: 6-7% tussen 2013 en 2016. Rundvlees en brood zijn nauwelijks in prijs veranderd: 0% tot -1%. De grootse prijsdaler is varkensvlees: -4% (zie tabel).

Er zijn verschillen in zowel prijs als afzetontwikkelingen per soort vlees. De totale consumptiehoeveelheid van vlees per huishouden is tussen 2012 en 2015 met 4% in volume gedaald (Terluin et al., 2016). De consumptiehoeveelheid van pluimveevlees (+1%) en schapen en geitenvlees (+9%) is in dezelfde periode gestegen. De consumptie van rundvlees is met 4% gedaald. Varkensvlees heeft het meeste ingeleverd aan populariteit in dezelfde periode: -6%. Varkensvlees is nog altijd de meest gegeten vleessoort: circa de helft van vleesconsumptie bestaat uit varkensvlees.
Verse groenten en fruit en zuivel zijn 2% duurder geworden tussen 2013 en 2016 (zie tabel). De consumptie van groente en fruit is na jaarlijkse daling in 2016 gestegen, groente met 2% en fruit met 1% (GroentenFruit Huis, 2017). Snelle stijgers in het assortiment zijn snoeptomaat, blauwe bes en tropisch fruit zoals avocado.

Voor alle productgroepen geldt dat consumenten in de afgelopen jaren steeds vaker voor een biologisch product hebben gekozen als onderdeel van hun basisboodschappenpakket (zie ook Monitor Duurzame Voeding). Biologische producten kunnen iets duurder uitvallen dan hun niet-biologische equivalent.Kies een sector
Contactpersoon
Katja Logatcheva
070-3358156
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page