Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Visquota
     
Visquota
Select an indicator
Quotahuur - Kottervisserij

Aanhoudende lage quotahuurprijzen
9/11/2020

De beperkte beschikbaarheid van vangstrechten voor tong en de toegenomen vangbaarheid ervan door de introductie van de pulstechniek, hebben de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de gemiddelde huurprijs voor tongquotum sinds 2014 sterk gestegen is en gemiddeld boven de 2 euro lag. Aan die situatie is abrupt een einde gekomen. 


Voor 2019 was het beschikbare tongquotum voor uitruil lager dan in 2018. De vangstadviezen en daarop beschikbaar gestelde vangstrechten voor tong daalden met 19% van 12.140 ton (2018) naar 9.857 ton (2019). Desondanks was er weinig vraag naar huurquotum voor tong. Dat is te verklaren vanuit het feit dat de tongvangsten erg laag waren. De afnemende vangsten vanaf 2017 zijn opmerkelijk, omdat de visbestanden voor tong en schol zich volgens de biologen op een historisch hoog niveau bevinden. De benutting van het tongquotum (voor uitruil) was in 2019 net als een jaar eerder 71%. Ter vergelijking, in 2017 was de benutting 75% met in de 3 jaar daarvoor zelfs 94% tot 99%. In de periode 2008-2016 lag het gemiddelde op 92%, fluctuerend van 72% (2011-2012) tot boven de 100% (2010) waar zelfs tongquotum van andere landen bijgeruild moest worden. In 2019 was de prijs van tongquotum gelijk gebleven aan de tweede helft van 2018. De huurprijs voor tong bedroeg vanaf eind 2018 tot over geheel 2019 circa. 0,25 euro per kg. Hierbij moet opgemerkt worden dat het aantal transacties zeer beperkt was.
De hoogste gemiddelde prijs voor tongquotum werd genoteerd in het tweede kwartaal van 2015, met een prijs van 3,35 euro per kg. De huurprijs van scholquotum is vanaf begin 2017 stabiel en bedraagt ongeveer 0,02 euro per kg. De slechte vangbaarheid van schol, waardoor het quotum niet ten volle benut wordt is daarvoor de belangrijkste reden. De benutting van het scholquotum (voor uitruil) lag in 2019 op 56%. Dat percentage is sinds 2012 (102%) ieder jaar afgenomen. Enerzijds door fluctuaties in het beschikbare scholquotum aan het begin van het jaar (voor uitruil), maar vooral ook door lagere aanvoervolumes van schol.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page