Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Visquota
     
Visquota
Select an indicator
Demersale vissoorten - Visserij

Lagere quota voor veel vissoorten 2020, met uitzondering van tong
9/11/2020

In 2020 zijn er vergeleken met 2019 lagere quota (voor uitruil) voor veel Noordzeevissoorten. De vangstrechten (voor uitruil) voor schol daalden met 3% naar 37.107 ton, tarbot en griet gezamenlijk 20% (naar 3.609 ton), wijting 3% (naar 873 ton), tongschar/witje nam met 14% af tot 842 ton en kabeljauw daalde zeer sterk met 50% (naar 1.455 ton). Voor deze laatste vissoort is er vanuit biologen zorg over de lage aanwas van jonge kabeljauw. Na het historisch dieptepunt voor dit visbestand in 2006 was er in 2014 voldoende herstel gezien de omvang van het biomassa, aldus de biologen vanuit de internationale raad voor zeeonderzoek (ICES). De laatste jaren wordt het nog steeds kwetsbare kabeljauwbestand in de Noordzee nauwlettend gemonitord, op basis waarvan de vangstadviezen worden vastgesteld. Naast deze verlagingen namen de quota toe voor tong (+38%, naar 13.601 ton), langoustine (+4%, naar 619 ton) en rog (+5%, naar 260 ton). Voor een aantal quota waarvoor in 2020 een aanlandplicht geldt zijn top-ups vastgesteld. Deze top-ups worden gebruikt om ondermaatse vis van desbetreffende soort af te boeken. Deze top-ups zijn gebaseerd op historische teruggooicijfers van deze soorten.

De vissoorten schar en bot hebben sinds 2018 geen quotumbeperking meer. Dit quotum bedroeg in 2017 nog 11.402 ton (11,4 mln. kg). Het totaalquotum voor de andere belangrijke demersale vissoorten (inclusief top-ups) komt in 2020 op 58.366 ton (58,4 mln. kg), vergelijkbaar met een jaar eerder. Deze vangstrechten bedroegen in 2017 nog 65,2 mln. kg en in 2016 zelfs 70,7 mln. kg. De vangstrechten voor uitruil worden jaarlijks in de Decemberraad bekend gemaakt nadat biologen op wetenschappelijke basis de visbestanden en vangstadviezen hebben vastgesteld. Nadat de Europese Commissie de vangstadviezen per gebied en per lidstaat heeft vastgesteld, kunnen landen gedurende het jaar nog ruilen tussen quota. Dit zijn de vangstrechten na uitruil. Vaak worden die in het volgende jaar pas bekend gemaakt waarmee de definitieve quotabenutting ook bekend worden.
Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page