Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Visquota
     
Visquota
Select an indicator
Demersale vissoorten - Visserij

Lagere quota voor tong en schol in 2018
4/20/2018


In 2018 is er vergeleken met 2017 een lager quotum (voor uitruil) voor tong (-2,5% inclusief top-up) en schol (-13,3% inclusief top-up) als belangrijke vissoorten voor de demersale visserij. Voor andere belangrijke vissoorten is een verhoogd quotum (voor uitruil) gesteld, namelijk kabeljauw (+10% inclusief top-up), wijting (+32% inclusief top-up), langoustine (+22% inclusief top-up) en tarbot/griet (+20%). Voor een aantal quota waarvoor in 2018 een aanlandplicht geldt zijn top-ups vastgesteld. Deze top-ups worden gebruikt om ondermaatse vis van desbetreffende soort af te boeken. Deze top-ups zijn gebaseerd op historische teruggooicijfers van deze soorten. De vissoorten schar en bot hebben sinds 2018 geen quotumbeperking meer. Dit quotum bedroeg in 2017 nog 11 mln. kg. Het totaalquotum voor de andere belangrijke demersale vissoorten (inclusief top-ups) komt in 2018 op ruim 65 mln. kg waar deze een jaar eerder op 71 mln. kg kwam. Deze daling van het totale quotum is deels te verklaren door lagere quota voor de hiervoor genoemde vissoorten.


Kies een sector
Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page