Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vlootinzet
     
Vlootinzet
Select an indicator
Inzet - Kottervisserij

Vlootinzet in 2019 gedaald
9/11/2020

In het afgelopen decennium is in de kottervisserij de boomkortechniek vervangen door in eerste instantie de sumwingtechniek en vervolgens door de pulstechniek (gericht op tong). Daarnaast heeft overschakeling naar twinrigvisserij (gericht op schol) en flyshootvisserij plaatsgevonden. In 2019 is echter de pulsvisserij in Europese wateren verboden. De ontheffingen op het verbod zijn en worden gefaseerd ingetrokken. De laatste groep vissers zal medio 2021 met deze techniek moeten stoppen. Door het beƫindigen van de pulsvisserij zal voor een groot deel weer omgeschakeld worden naar de boomkortechniek.

In 2008 werd 77% van de inzet van de kottervloot (uitgedrukt in pk-dagen), bepaald door boomkorvisserij op platvis, in 2016 was dit nog maar 3% van de inzet. In 2014 was de pulstechniek in de platvisvisserij in een groot deel van de vloot doorgevoerd. Een aantal kotters vistte toen tijdelijk of seizoensmatig alsnog met de boomkor. Nadat de eerste ontheffingen van het verbod op de puls in 2019 werden ingetrokken, is het gebruik van de boomkor weer gestegen. De inzet van de boomkortechniek bedroeg in 2019 38% van het totaal, ongeveer net zoveel als de inzet van de pulstechniek (39%).
Het uitgangspunt voor het bepalen van de omvang van de inzet is het motorvermogen zoals geregistreerd in het Nationaal Visserij Register. De motorvermogens zijn vermenigvuldigd met het aantal zeedagen van de kotters. De totale inzet van de kottervloot nam tot 2015 al jaren af tot ruim 33 mln. pk-dagen, maar ligt sindsdien weer op een hoger niveau. In 2019 werden ruim 38 mln. pk-dagen gerealiseerd, tegen ruim 40 mln in 2018. De inzet is onder andere toegenomen door een groeiende vloot (waarbij met name het aantal >300 pk-kotters gestegen is.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page