Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vis aanvoer
     
Vis aanvoer
Select an indicator
Aanvoer en besomming - Oestervisserij

Aanvoer Japanse oesters neemt fors af, aanvoer platte oesters neemt toe
3/17/2017

De totale aanvoer van oesters in de oestervisserij kwam in 2015 uit op 28,3 mln. stuks, 8% minder dan het jaar ervoor. Ruim 80 procent van de aangevoerde oesters waren Japanse oesters (creuses).


De Nederlandse oestersector richt zich naast de Japanse oester (ook wel ‘Zeeuwse creuse’ genoemd) ook op de inheemse platte oester. Deze twee soorten oesters worden semi-natuurlijk gekweekt. Dat wil zeggen, het oesterbroed wordt natuurlijk ingevangen, groeit onder natuurlijke omstandigheden op en de opgroeiende oesters worden regelmatig gecheckt en geselecteerd door de kwekers. Deze oesters worden gekweekt op van de overheid gehuurde percelen en op de zogenaamde ‘vrije gronden’.

De jaarlijkse totale aanvoer van de Japanse oesters is sinds 2013 sterk verminderd. De reden hiervoor is dat het oester herpesvirus en de Japanse oesterboorder geleid hebben tot een hoge sterfte onder jonge Japanse oesters. Gecombineerd met een lagere vraag uit Frankrijk heeft dit geleid tot een lagere jaarlijkse aanvoer.

Aanvoer


Japanse oester (Zeeuwse creuse) 
De Japanse oester (creuse) komt sinds 1964 voor in de Oosterschelde en is de belangrijkste commerciële oestersoort voor de Zeeuwse oestersector. In Nederland worden er sinds 2001 jaarlijks tussen de 20 en 35 miljoen Japanse oesters aangevoerd. In 2010 betrof de aanvoer ruim 34 miljoen stuks. Sindsdien is door de gecombineerde impact van het herpesvirus en de Japanse oesterboorder de aanvoer vanuit de kweekpercelen gedaald tot circa 23 miljoen in 2015. De aanvoer zal gezien de onveranderde situatie op de kweekpercelen in 2016 naar verwachting verder gedaald zijn; in hoeverre hiervan sprake is zal blijken zodra de definitieve cijfers over 2016 beschikbaar zijn (Bronnen: Productschap Vis en CBS).
 
Platte oester 
De platte oester is een oestersoort die van oudsher voorkomt in alle Zeeuwse wateren, maar tegenwoordig vrijwel uitsluitend geconcentreerd is in de Grevelingen. Sinds 2001 worden er jaarlijks ongeveer 1 miljoen platte oesters geproduceerd. Echter, sinds 2013 is er een verhoogde productie. De productie van platte oesters wordt bepaald door de natuurlijke groei en aanwas, die te lijden heeft onder de bonamia parasiet. Sinds 2013 zijn er tekenen van herstel van platte oesters door toegenomen weerstand tegen bonamia. Dit leidt tot hogere opbrengst van de kweek die wordt uitgeoefend in het Grevelingenmeer, en tot herstel van de populatie in de Oosterschelde, waar in de toekomst wellicht ook weer gekweekt kan gaan worden (Bronnen: CBS 2017, pers. med. Aad Smaal, 2017).

Forfaitaire waarde


De prijs die kwekers ontvangen per oester varieert sterk en hangt af van de manier waarop de oesters aan de markt worden aangeboden (bijvoorbeeld bulk of in een mandje). Voor het berekenen van de totale aanvoerwaarde wordt de zogenaamde forfaitaire waarde gehanteerd. Dit is de, voorheen door het Productschap Vis, geschatte gemiddelde waarde per stuk. De forfaitaire prijs wordt vastgesteld om als basis te dienen voor bepaling van de aanvoerwaarde (aanvoervolume x prijs).

Japanse oester (Zeeuwse creuse)
Uitgaande van een forfaitaire waarde van 10 cent per Japanse oester bedroeg de omzet van Japanse Oesters in 2015 circa 2,3 mln euro (Bronnen: Productschap Vis en CBS).

Omdat Nederland een kleine speler is op de wereldmarkt zal het lagere aanbod niet direct leiden tot hogere marktprijzen die de verlaagde productie en hogere productiekosten kunnen compenseren. Daardoor is het op de Oosterschelde steeds lastiger geworden om rendabel grootschalig oesters te kweken. Off-bottom kweek is een mogelijk alternatief, maar hiermee worden de kostprijs per stuk ook substantieel hoger. Door deze situatie zijn enkele oesterkwekers genoodzaakt geweest om hun kweekactiviteiten tijdelijk of permanent te staken en op zoek te gaan naar vervangende activiteiten of werkzaamheden (Bronnen: Bedrijveninformatienet, pers. med. Aard Cornelisse 2017).


Platte oester
Uitgaande van een forfaitaire waarde van 32 cent per platte oester bedroeg de geschatte aanvoerwaarde in 2012 ongeveer 0,7 miljoen euro en in 2015 ruim 1,7 miljoen euro. Omdat de aanvoer in 2016 lager is dan 2015 is de aanvoerwaarde ook weer iets gedaald (Bronnen: Bedrijveninformatienet, CBS 2017).Kies een sector
Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page